برگزاری جلسه بررسی مسائل دفترمهندسی رودخانه با محوریت آزادسازی...

جلسه بررسی مسائل دفترمهندسی رودخانه با محوریت آزادسازی سراسری بستر وحریم رودخانه ها با حضور مهندس اسماعیل افشاری معاون حفاظت و بهره برداری ، مدیران امورمنابع آب شهرستانهای تابعه و نمایندگان شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن ، مشاور طرح آزادسازی حرائم و بستر رودخانه های استان در محل سالن جلسات شهید مهدی خلیفه شرکت،برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، در ابتدای این جلسه، مهندس ثاقب عزیزخانی مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل این شرکت با اشاره به نامه مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، مبنی بر آزادسازی سراسری حریم و بستر رودخانه ها، تصریح کرد:در این خصوص با شرکت آبگستران میهن که مشاور طرح آزادسازی حریم و بستر رودخانه های استان اصفهان نیز بوده اند،قرارداد منعقد شده و بنا است در مدت تعیین شده به اهداف اصلی پروژه برسیم.

عزیزخانی، ضمن ارائه گزارش مصور و کوتاه از اقدامات انجام شده توسط دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای زنجان در سال 98 اظهار داشت: بدلیل کاهش منابع آب زیرزمینی بر اثر خشکسالیهای سالهای گذشته ، افزایش مصارف کشاورزی در بخش آبهای سطحی بدلیل اینکه اغلب رودخانه های استان (فصلی ودایمی) در اغلب فصول سال بوده و یا دارای حداقل رواناب میباشند،اتفاق افتاده است. که در نتیجه آن بستر وحریم رودخانه ها توسط دخالتهای انسانی شاهد تغییراتی گردیده اند.این تغییرات اکثرا“ موجب کاهش عرض طبیعی بستر رودخانه ها ومسیلها شده اند که عمدتا“ شامل تصرفات عدوانی وتوسعه کشاورزی درحاشیه رودخانه ها واحداث اعیانی میباشد.

وی افزود:طرح احیاء و آزاد سازی اراضی بستر رودخانه زنجانرود- محدوده میدان بسیج تا پل سید محمد،تصرفات وکاهش مقطع آبگذری زنجانرود، در راستای ساماندهی همین رودخانه بوده و سعی شده تا در بروز سیل و طغیان رودخانه از تلفات جانی و مالی آن کاسته شود.

مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل این شرکت، به سیاست شرکت مدیریت منابع آب دربخش مهندسی رودخانه ها وسواحل اشاره کرد و عنوان داشت:اعمال حاکمیت ومدیریت یکپارچه رودخانه ها با نگرش احیاء، بازیافت، ونگهداری در شرایط تعادل آن جهت توسعه پایدار کشوراست.

در ادامه مهندس افشاری با تاکید بر لزوم رعایت مصوبات و بخش نامه های صادره از سوی وزارت نیرو در خصوص آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها، اظهارکرد:مهمترین نقطه ما در استان برای آزادسازی و رفع تصرف حاشیه، رودخانه زنجانرود است که سالیان متمادی است بصورت سنتی از سوی برخی بومیان منطقه به زیرکشت یا ساخت و ساز غیرمجاز رفته است.

وی به محدودیت منابع مالی در دست یابی به اهداف عالی این طرح در آینده اشاره کرد و گفت:این موضوع باعث نمی شود ما رسالت خود را در این خصوص فراموش کنیم.

وی از همکاری خوب و مطلوب دادستان و اعضای محاکم قضایی استان در خصوص رفع تصرف حریم و بستر رودخانه قدردانی کرد و افزود: پیگیری بیش از پیش این موضوع از سوی دفتر حقوقی شرکت می تواند مباحث حاکمیتی را تسهیل نموده و از سوئ استفاده و تخلف برخی افراد سودجو جلوگیری نماید.

در این جلسه، اقدامات مشاور طرح در خصوص رفع تصرف از بستر رودخانه های استان اصفهان که بصورت پایلوت نقشه برداری هوایی و زمینی شده بود توسط نماینده شرکت مشاور آبگستران میهن،تشریح شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات