اهدا بیش از 3000 لیتر آب دمی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط نیروگاه بیستون

اهدا بیش از 3000 لیتر آب دمی به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توسط نیروگاه بیستون

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات