دومین دوره بازرسی جوش سازه های فولادی برگزار می شود

دومین دوره بازرسی جوش سازه های فولادی برگزار می شود

www.BanaNews.irبنانیوز (BanaNews.ir) - دومین دوره بازرسی جوش سازه های فولادی ، ۲۲ الی ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۰ توسط موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران در تهران برگزار خواهد شد.

معرفی و ضرورت دوره:

هر روز شاهد استفاده روز افـزون از سازه های فلـزی در بخش اعظمی از ساختمانهای احـداث شده و در حال احداث کشورمان می باشیم که در این بین جوشکاری به عنوان تکنیک اصلی پیوند عناصر سازه های فولادی شناخته شده و بکار می رود . استفاده از تکنیک های متداول جوشکاری دراتصالات نیـازمند رعایت اصول و اجرای دقیق آنها می بـاشد که متاسفـانه در حال حاضر در ایران این موارد به طور عام رعایت نمی گردد .

بازرسی و نظارت بر جوشکاری صحیح سازه های فولادی از اهمیت بسزایی در تامین ایستایی یک سازه تحت بارهای ثقـلی و نیز بارهـای جانبی هماننـد زلـزله برخوردار اسـت . طـبق آمـار موجود و شـواهد عینی ، خـرابی و فروپاشی اکثر سازه های فولادی در زلزله های اخـیر ایران به علت ضعف در اتصـالات جـوش آنهـا بوده است. عـدم بکار بردن جوشکاران ماهر در ساخت سازه های فلزی و نیز آشنا نبودن آنها با الزامات و نکات جـوش و رعـایت نـکـردن اصـول اولیه جوشکاری و خلاء وجود سازمان ها و گروه های متخـصـص جهـت نظـارت و بـازرسـی و اصلاح آنها باعـث افـزایش روزافـزون سـاختمـان های معیـوب و مستعـد بـرای به وقوع پیوستن یک فاجعه بزرگ انسانی به مراتب بزرگتر و فجیعتر از زلـزله بم گردیده اسـت .

رشد و شکوفایی صنعت کشور در بخش سازه‌های فولادی جوشی تنها در سایه ارتقاء سطح آگاهی دست‌اندرکاران صنعتی کشور از دانش فنی جوشکاری روز دنیا میسر می‌باشد که بخش عمده‌ای از این اطلاعات در قالب آیین نامه‌ها و استانداردهای مرجع ارائه گردیده‌است. این آیین نامه‌ها همه ساله و یا چند سال یکبار با جمع آوری نتایج آزمایشات، مشاهدات و تجربیات بدست آمده از پروژه‌های مختلف مورد بازبینی قرار گرفته تا ضمن حفظ الزامات فنی و کیفی در ساخت سازه‌های ایمن، از نظر اقتصادی نیز بهینه باشند .

مدرسین دوره:

مهندس عبدالوهاب ادب آوازه - رئیس انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

مهندس امیر قاسمی- عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران

سرفصل دوره آموزشی :

فرآیند جوشکاری در ساختمان

عوامل مهم جوشکاری

جوشکاری قوسی الکتریکی

حداقل تعداد پاس جوش

دستگاه های برق جوشکاری

پیش گرمایش

شناسایی فولادی ساختمان

تمرکز تنش

اشکالات در جوشکاری قوسی الکتریکی

گروه بندی عیوب جوشکاری

معیار پذیرش بازرسی چشمی

معیار پذیرش عیوب در اسکلت فلزی

ارزیابی جوشکاران

پذیرش نتایج آزمایش

علائم قراردادی جوش

بازرسی چشمی

آزمایش با مایع نافذ

آزمایش با ذرات مغناطیسی

آزمایش با امواج مافوق صوت

ایمنی در جوشکاری برق

ماسک جوشکاری

انواع گیجهای بازرسی جوش

دستورالعملها و غیره

همکاران برگزاری:

انجمن صنفی شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی ساختمان ایران

شرکت مهندسی مشاور سازه آزمون فولاد

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم ثبت نام به لینک زیر مراجعه نمایند.

دومین دوره بازرسی جوش سازه های فولادی

    نظرات