شهرداری به راهکارهای جدید درآمدی نیاز دارد

شهرداری به راهکارهای جدید درآمدی نیاز دارد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر ساری، اسفندیار عشوری در شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در بودجه ای که پیش بینی شده منابع تامین بدهی ها مشخص نیست و بالطبع بخشی از بودجه باید صرف این امر شود چنانکه از هم اکنون پیمانکاران پیگیر دریافت مطالباتشان هستند.

وی اظهار داشت: اگر حرف شهردار در خصوص میزان بدهی شهرداری درست هست با بودجه ای که می بندیم مغایرت دارد.

عشوری ادامه داد: با این شرایط اگر بودجه مصوب محقق شود و متمم نیز بخورد آنگاه می توان گفت درست داریم پیش می رویم.
وی گفت: سال آینده هم بودجه غالباً باید صرف امور جاری شود و نمی توان آنطورکه باید به بحث عمران شهری پرداخت یعنی فشار افکار عمومی باعث می شود بخشی از بودجه صرف بدهی ها شود و مابقی هم باید برای امور جاری هرینه گردد.

رییس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر ساری تأکید کرد: شهرداری باید رقم واقعی بدهی و نیز درآمدها را مشخص کند.

عشوری تأکید کرد: باید دنبال راهکارهای جدید درآمدی یا سرمایه گذاری بود وگرنه با این روند پروژه ای اجرا نخواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات