وضعیت دانشگاه عباسپور در خواجه‌نصیر

وضعیت دانشگاه عباسپور در خواجه‌نصیر

http://www.bananews.irاحتمال تجمیع یا ادغام دو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و صنعت آب و برق شهید عباسپور به تازگی از سوی برخی منابع در این دو دانشگاه مطرح شده است که به گفته معاون وزیر علوم این سناریوها در حال حاضر در حد بحث و احتمال است و قطعیتی وجود ندارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) علی‌اکبر متکان در گفت‌وگو با مهر درباره آنچه که تحت عنوان ادغام یا تجمیع دو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و صنعت آب و برق شهید عباسپور مطرح می‌شود، گفت: «هنوز در زمینه این بحث‌ها در حال بررسی هستیم.» معاون اداری مالی و مدیریت منابع انسانی وزیر علوم با بیان اینکه در ساماندهی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی چندین گزینه مطرح است، گفت: «بحث تجمیع دو دانشگاه خواجه نصیر و صنعت آب و برق شهید عباسپور یکی از گزینه‌های احتمالی است نه یک گزینه اساسی.»

 

 

    نظرات