معرفی روش ملی طرح مخلوط بتن

معرفی روش ملی طرح مخلوط بتن

بنانیوز- معرفی روش ملی طرح مخلوط بتن ، از مجموع سخنرانیهای انجمن بتن و با همکاری شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس برگزار می شود.http://www.bananews.ir/

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) (علل تدوین، تفاوت های اساسی با سایر روش های متداول ،قابلیت ها و محدودیت ها)از مواردی است که توسط آقـایان محسن تدین، رئیس هیات مدیره انجمن بتن ایران و مشاور مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و امیر مازیار رئیس قاسمی، کارشناس ارشد بخش بتن مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مطرح می گردد.

لازم به ذکر است، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم با موضوعات زیر در محل سالن اجتماعات شرکت مهندسی مشاور مهاب تشکیل می گردد.

موارد دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:

۱ ـ استماع گزارش هیات مدیره ، خزانه دار، هیات بازرسان ۲ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار ۳ـ تعیین میزان حق عضویت سالیانه ۴ـ‌ سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است

زمان: چهارشنبه ۹۰/۶/۱۶ ساعت۱۶:۳۰  الی۲۰:۳۰

مکان: تهران ـ بزرگراه مدرس ـ خیابان شهید دستگردی (ظفر) ـ کوی تخارستان ـ شماره ۱۶- شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

www.ici.ir

    نظرات