کار متفاوت بسیج شهید عباسپور برای مقاله با کرونا

کار متفاوت بسیج شهید عباسپور برای مقاله با کرونا

حوزه بسیج شهید عباسپور صنعت آب و برق خوزستان بسته های حمایتی بین خانواده های محروم در مناطق حاشیه شهر اهواز که کسب و کار آنها به دلیل کرونا تعطیل شده، توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، در این طرح افرادی که مشاغل خدماتی داشته اند و به دلیل کرونا بیکار و در خانه هستند شناسایی و بسته های حمایتی بین آنها توزیع شد.
بنا است در این طرح روزانه بالغ بر 3 تا 5 هزار از این بسته ها بین مناطق حاشیه شهر اهواز و دیگر شهرهای استان توزیع شود.
جهادگران بسیجی شرکت برق خوزستان نیز در این طرح متفاوت مقابله با کرونا، مشارکت دارند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان

  شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان یک شرکت در شهر زاهدان می باشد

   نظرات