افزایش ۶درصدی بارش‌های پایتخت

افزایش ۶درصدی بارش‌های پایتخت

http://www.bananews.irبارش‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۸۹) تاکنون به ۳۴۰ میلی متر رسیده است که در مقایسه با میانگین درازمدت شش درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) خسرو ارتقایی - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، در پاسخ به سئوال ایسنا درباره آخرین وضعیت بارش‌ها در پایتخت گفت: بارش‌های استان تهران از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۱۳۸۹) تاکنون با چهار درصد افزایش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته ۳۴۰ میلیمتر به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین میزان بارش های استان تهران در سال آبی جاری در مقایسه با دوره بلندمدت ۴۲ ساله شش درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته او، بارش های تهران در سال آبی گذشته و در دوره مشابه حدود ۳۲۸ میلی متر گزارش شده بود.

این درحالی است که بارش های استان تهران از ابتدای شهریور ماه جاری تاکنون به ۴۶ میلی متر رسیده که نزدیک به ۴۱ میلی متر بیش از بارش‌های سال گذشته و ۴۴ میلی بیش از بارش های ثبت شده در دوره بلندمدت ۴۲ ساله است.

همچنین از ابتدای مهرماه ۱۳۸۹ تاکنون ‌حجم ریزش‌های جوی در این استان شش میلیارد و ۶۸۱ میلیون مترمکعب گزارش شده است.

به گفته ارتقایی، گزارش بارش های استان تهران نشان می دهد که در ۱۲ روز نخست شهریورماه امسال حجم ریزش های جوی این استان بیش از ۹۰۲ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است.

 

 

    نظرات