راه اندازی کارگاه تولید مواد ضدعفونی سطوح و اجسام در شرکت بهره برداری ...

راه اندازی کارگاه تولید مواد ضدعفونی سطوح و اجسام در شرکت بهره برداری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات