کاهش ۲۷ درصدی صدور پایان کار ساختمانی در سال ۹۸

کاهش ۲۷ درصدی صدور پایان کار ساختمانی در سال ۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات