فعال شدن۲۷ خط اتوبوس شهری و ۱۸ خط حومه از فردا دوشنبه با تمهیدات ...

فعال شدن۲۷ خط اتوبوس شهری و ۱۸ خط حومه از فردا دوشنبه با تمهیدات ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات