تمدید خودکار پروانه های فعالیت خودروهای باری تا خرداد۹۹

تمدید خودکار پروانه های فعالیت خودروهای باری تا خرداد۹۹

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات