تحقق اعطاء مشوق جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح...

تحقق اعطاء مشوق جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح...

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین از اختصاص 5 میلیون متر مکعب آب به عنوان مشوق سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرها و روستاهای استان پس از پیگیریهای صورت گرفته از طریق وزارت نیرو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، مهندس ملکی مدیرعامل این شرکت با بیان این مطلب، طرح آبرسانی از سد طالقان را یکی از مهمترین طرح عمرانی استان در زمینه تامین آب شرب تا افق 1425 برشمرد و اظهار داشت: این طرح که از مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان می‌باشد از سال 1396 شروع گردیده اما بدلیل عدم تامین و تخصیص اعتبار مورد نیاز از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای تاکنون برخوردار نبوده است. وی بیان داشت این طرح مشتمل بر 2 پروژه تصفیه‌خانه و خطوط انتقال آب شرب می‌باشد که تصفیه‌خانه آب شرب آن از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش BOT در دست انجام است و اجرای خطوط انتقال آب نیز از طریق منابع عمومی دولت مد نظر بوده است که با محدودیت این منابع در سال های اخیر مواجه شده است.

مهندس ملکی بهره‌گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اجرای خطوط انتقال آب شرب را رویکرد جدید شرکت به منظور تسریع در روند عملیات اجرایی دانست و افزود با توجه به این رویکرد، انجام مطالعات تحلیل مالی سرمایه گذاری در دستور کار شرکت قرار گرفته و به منظور جذب سرمایه بخش خصوصی، واگذاری 5 میلیون متر مکعب آب به عنوان مشوق به سرمایه گذار جهت استفاده در فعالیت های اقتصادی خود و یا فروش به بخش صنعت به منظور بازگشت اصل و سود سرمایه مد نظر می باشد.

مهندس ملکی در پایان با اشاره به مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو و اقدامات و پیگیری‌های مستمر صورت گرفته عنوان داشت: مجوز واگذاری آب به سرمایه گذار به میزان مورد اشاره، در اواخر اسفند ماه سال گذشته از وزارت نیرو اخذ گردید و انجام سایر اقدامات مربوط به واگذاری کار به بخش خصوصی از طریق مناقصه عمومی در برنامه‌های عملیاتی سالجاری شرکت قرار دارد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات