لکه گیری دو مسیر اصلی حوزه شهرداری منطقه ۲

لکه گیری دو مسیر اصلی حوزه شهرداری منطقه ۲

به گزارش شهریار، در استمرار لکه گیری معابر برای تردد آسان شهروندان از سوی معاونت خدمات شهری منطقه، ۲ مسیر اصلی حوزه این منطقه چاله زدائی شد.

در اقدام نیروهای خدمات شهری منطقه ۲، لکه گیری مسیر اصلی شهرک رجائی شهر و در فعالیتی مشابه، چاله زدائی مسیر اصلی کوی الهی پرست برای رفع موانع عبوری شهروندان، به انجام رسید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات