ارائه وام مسکن به دانشجویان از محل پرداخت اجاره بهای خوابگاه ها

ارائه وام مسکن به دانشجویان از محل پرداخت اجاره بهای خوابگاه ها

http://www.bananews.ir/مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اعلام نرخ اجاره بهای خوابگاه ها در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ گفت: اجاره بهایی که از دانشجویان خوابگاهی گرفته می شود صرف اعطای وام مسکن یا ودیعه مسکن به دانشجویان دانشگاه های کشور خواهد شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مهندس خراشادی زاده با بیان این مطلب افزود: اجاره بهایی که از دانشجویان خوابگاهی گرفته می شود صرف دو موضوع خواهد شد یک بحث مربوط به اعطای وام مسکن یا ودیعه مسکن به دانشجویانی است که به هر دلیل از خوابگاه استفاده نمی کنند و ثانیا صرف کمک، تجهیز و ایجاد امکانات رفاهی بیشتر برای خوابگاه ها می شود تا طی سال های آتی بتوانیم تمام خوابگاه ها به سمت خوابگاه های عالی با استاندارد قابل قبول سوق دهیم.

وی اظهار داشت: در بحث نرخ اجاره بهای خوابگاهی دانشجویان افزایش سنواتی داشته ایم که طی آن اجاره خوابگاه های دانشجویی ماهانه به صورت میانگین دو هزار و۸۰۰ تومان رشد خواهد داشت.

مدیر کل درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص نرخ اجاره بهای خوابگاهی ملکی مجری در نیمسال اول سال ۹۱-۹۰ گفت: دانشجویانی که نوع واریزی آن ها به صورت غیرنقدی است برای خوابگاه های یک یا دو نفره باید ۱۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان، خوابگاه سه و چهار نفره ۱۰۳ هزار و ۶۸۰ تومان، خوابگاه پنج تا ۶ نفره ۹۰ هزار و ۷۲۰ تومان، خوابگاه هفت و هشت نفره ۷۴ هزار و ۸۸۰ تومان، خوابگاه ۹ نفره ۶۴ هزار و ۸۰۰ تومان و خوابگاه سالنی نیز ۴۵ هزار و ۳۶۰ تومان اجاره پرداخت کنند. ضمنا دانشجویانی که اجاره بهای خود را به صورت نقدی پرداخت کنند از ۲۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

وی همچنین در خصوص نرخ اجاره بهای خوابگاهی ملکی مجردی دانشجویانی که واریز آن ها به صورت نقدی ( با تخفیف) است، اظهار کرد: این داشجویان باید برای خوابگاه یک و دو نفره ۱۰۳ هزار و ۶۸۹ تومان، برای خوابگاه سه و چهار نفره ۸۲ هزار و ۹۴۴ تومان، برای خوابگاه پنج و ۶ نفره ۷۲ هزار و ۵۷۶ تومان، برای خوابگاه هفت و هشت نفره ۵۹ هزار و ۹۰۴ تومان، خوابگاه ۹ نفره ۵۱ هزار و ۸۴۰ تومان و خوابگاه سالنی ۳۶ هزار و ۲۸۸ تومان بپردازند.

خراشادی زاده در ادامه در خصوص نرخ اجاره بهای خوابگاه های ملکی متاهلی تاکید کرد: بر این اساس دانشجویان متاهلی که نوع واریز آن ها غیر نقدی است برای استفاده از خوابگاه با امکانات مستقل باید ۲۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان و برای امکانات مشترک باید ۱۸۱ هزار و ۴۴۰ تومان بپردازند، همچنین دانشجویان متاهلی که نوع واریز آن ها به صورت نقدی ( با تخفیف) است برای استفاده از خوابگاه با امکانات مستقل باید ۲۰۷ هزار و ۳۶۰ تومان و برای امکانات مشترک ۱۴۵ هزار و ۱۵۲ تومان پرداخت کنند.

 

 

    نظرات