قتل عام ۳۱۱ پرنده زنبور خوار در طارم سفلی

قتل عام ۳۱۱ پرنده زنبور خوار در طارم سفلی
به گزارش روابط عمومی ا داره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین،اکبر کشت
پرور رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: دونفر از کندوداران
طارم در روستای گیله جار در منطقه حفاظت شده طارم سفلی بدون مجوزاز محیط
زیست در داخل منطقه حفاظت شده مبادرت به استقرار تعداد زیادی از کندوهای
عسل در همان محدوده نموده اند که مامورین در راستای بررسی، متاسفانه با
لاشه تعداد زیادی از زنبورخواران وحشی که توسط صاحب کندوها با طعمه گذاری
و مسموم کردن طعمه ها به سموم مسمو شده بودند، مواجهه شدند
کشت پرور تصریح کرد: این عمل وقیحانه، موجبات تلف شدن تعداد۳۱۱قطعه از
انواع پرندگان از نوع  زنبورخواران و سبز قبا سانان  را را فراهم آورده
است و لاشه تعداد زیادی از آنها را داخل کیسه ریخته و در محل نگهداری
کرده بودند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین گفت: حسب اظهارات و اقرار
متهمین که صراحتا اعلام داشته اند که پرندگان زنبورخوار، زنبورهای عسل ما
را می خورند و خساراتی را به ما تحمیل می کنند اقدام به کشتن این حیوانات
از طریق سموم کرده ایم.
کشت پرور در ادامه گفت: متخلفین به دلیل کسب منفعت و درآمد شخصی اقدام به
کشتار بیرحمانه حیات وحش نموده  که  نقش بی بدیل اینگونه پرندگان بر کسی
پوشیده نیست و در حال حاضر متخلفین زیست محیطی شناسایی و بازداشت شده اند
و پرونده تخلفات آنان در حال رسیدگی قضایی است.
کشت پروردر پایان گفت: راه های مجاز و کم خطر بسیاری برای رهایی از آفات
و حیوانات زیانکار وجود دارد که برای جلوگیری از تلفات حیات وحش و تهدید
سلامت عمومی جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد.
گفتنی است زنبورخوار معمولی پرنده‌ای از خانواده زنبورخواران است که در
جنوب اروپا و بخش‌هایی از شمال آفریقا و غرب آسیا زاد و ولد کرده و دارای
قامتی بلند و باریک با پرهایی رنگارنگ است و از حشرات به ویژه زنبور
تغذیه می‌کند لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات