وضعیت بازار مسکن، حساب مسکن جوانان؛۶۰ میلیون تسهیلات خرید در سال ۱۴۰۵

وضعیت بازار مسکن، حساب مسکن جوانان؛۶۰ میلیون تسهیلات خرید در سال ۱۴۰۵

http://www.bananews.ir/درحالی با افتتاح حساب مسکن جوانان در سال ۹۰ می توان در سال ۱۴۰۵ حداکثر ۶۰ میلیون تومان تسهیلات گرفت که این میزان وام برای خرید مسکن درحال حاضر هم کفایت نمی کند و با درنظر گرفتن تورم ۱۵ سال دیگر باید دید جوانان حداکثر چندمتر خانه می توانند بخرند.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، متقاضیان وام مسکن جوانان اگر بخواهند از تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن جوانان استفاده کنند باید امسال افتتاح حساب کنند و در طی ۱۵ سال چهار میلیون و ۸۷۲ هزار تومان پرداخت کنند و بعد از سپری شدن زمان مزبور ۶۰ میلیون تومان وام در حالی دریافت کنند که باید باز هم بازپرداخت آنرا حداقل در ۱۲ سال آغاز کنند.

این حساب مسکن جوانان نشان می دهد که اگر متقاضی افتتاح حساب کند و منصرف نشود بانک مسکن از سال ۹۰ تا حداقل ۱۲ سال بعد از سال ۱۴۰۵ که وام را بگیرد مشتری بانک مسکن باقی می ماند.

بنابر این گزارش، پرداخت ۶۰ میلیون تومان وام مسکن در سال ۱۴۰۵ یعنی ۱۵ سال آینده در حالی است که با رقم ۶۰ میلیون تومان در حال حاضر هم نمی توان مسکن درخوری خرید و حداکثر یک آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری قابل خرید است، حال اگر نرخ تورم ۱۵ سال آینده را هم در نظر بگیریم مطمئناً با این رقم نمی توان مسکن خرید.

بنابراین گزارش، سقف وام مسکن جوانان در حال حاضر حدود ۲۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد است، بنابراین فردی که این وام را دریافت کند و بخواهد آنرا در ۱۲ سال و بطور ثابت ماهانه با اقساط ۳۰۳ هزار تومان بازپرداخت کند باید ۴۳ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان به بانک مسکن برگرداند.

یک مسوول اعتبارات بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار فارس گفت:میزان سود و اقساط مسکن جوانان در سال ۱۴۰۵ مشخص می شود اما آنچه که مشخص است این است که سقف کنونی تسهیلات مسکن جوانان در حال حاضر حدود ۲۶ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد است و اقساط آم ماهانه ۳۰۳ هزار تومان است.

جزئیات مبلغ واریزی ماهیانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید مسکن جوانان

متقاضیان این وام در سال اول ماهانه ۱۵ هزار تومان (سالی۱۸۰ هزار تومان) در سال دوم ماهانه ۱۶ هزار تومان (۱۹۲ هزار تومان) در سال سوم ماهانه ۱۷ هزار تومان (۲۰۴ هزار تومان) در سال چهارم ماهانه ۱۸ هزار تومان (۲۱۶ هزار تومان) در سال پنجم ماهانه ۲۰ هزار (۲۴۰ هزار تومان) در سال ششم ماهانه ۲۲ هزار هزار تومان (۲۶۴ هزار تومان) در سال هفتم ماهانه ۲۴ هزار تومان (۲۸۸ هزار تومان) در سال هشتم ماهانه ۲۶ هزار تومان(۳۱۲ هزار تومان) در سال نهم ماهانه ۲۸ هزار تومان (۳۳۶ هزار تومان) در سال دهم ماهانه ۳۰ هزار تومان (۳۶۰ هزار تومان) در سال یازدهم ماهانه ۳۲ هزار تومان (۳۸۴ هزار تومان) در سال دوازدهم ماهانه ۳۵ هزار تومان( ۴۲۰ هزار تومان) در سال سیزدهم ماهانه ۳۸ هزار تومان( ۴۵۶ هزار تومان) در سال چهاردهم ماهانه ۴۱ هزار تومان( ۴۹۲ هزار تومان) و در سال پانزدهم ماهانه ۴۴ هزار تومان (۵۲۸ هزار تومان) باید به بانک مسکن بپردازند.

 

 

    نظرات