انتشار الکترونیکی مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارسبنانیوز- مجموعه مقالات ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس که نهم و دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ توسط مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران در تهران برگزار شده است، در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس ۳۰ عنوان مقاله شامل ۵۷۹ صفحه منتشر شده است.

لیست مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

اهمیت اقتصادی و ژئو پولیتیک خلیج فارس
تاثیر بافت قدیم شهر بوشهر در توسعه گردشگری شهری
به کارگیری GIS و مدل سازی فضایی به عنوان یک ابزار مدیریتی در جلوگیری از انقراض مرجانهای جزایر خلیج فارس با تاکید بر اثرات گردشگری بر مرجانها
نفت خلیج فارس و اقتصاد جهانی
بررسی محدودیت ها و قابلیت های توسعه منطقه تجاری_صنعتی قشم
پایش مستمر منطقه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای اکولوژیکی،محیطی،GISو RS به منظور مدیریت اکوسیستم پایدار منطبق بر چرخه دمینگ
بررسی نقش اکوتوریسم در حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس
معماری ارگانیک در بستر خلیج فارس
راهکارهای بهینه زیست محیطی در گردشگری ساحلی خلیج فارس و توسعه پایدار آن
بازاریابی مشارکتی،رویکردی مدیریتی در صنعت هتل داری منطقه خلیج فارس
امنیت انسانی و اجتماعی در خلیج فارس
بررسی جامعه شناختی موانع توسعه گردشگری در جزیره قشم
کشمکشهای سرزمینی در کشور های خلیج فارس
رویکرد اکو سیستمی مدیریت گردشگری در مناطق ساحلی خلیج فارس بر اساس مدل تحلیل مدیریتی SWOT
بررسی توسعه تجاری صنایع دستی قشم
امنیت و قانونمندی گردشگری در خلیج فارس از نگاه جمهوری اسلامی ایران
بررسی ژئومورفولوژی سواحل بندر دیر با استفاده از تصاویر ماهواره ای
ژئوتوریسم دریچه ای نو به سوی توسعه گردشگری خلیج فارس با تاکید بر جزیره قشم
بازشناخت ارتباط متقابل ساحل و دریا در شهرهای حاشیه خلیج فارس(نمونه مورد بررسی:بندر بوشهر)
مروری بر تمثیل های دریایی فرهنگ عامه جوامع صیادی بخش شمالی خلیج فارس
نگاهی به زندگی و آثار شمس الدین محمد کیشی حکیم
تبیین و تحلیل توان های اکولوژیکی خلیج فارس در راستای توسعه پایدار گردشگری(با تاکید بر جزایر کیش و قشم)
اهمیت کیش در صنعت گردشگری ایران
بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش بر اساس نیاز سنجی درمانی کشور های حاشیه خلیج فارس
مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی
زون بندی تفرجی جزیره هنگام با ارزیابی چند معیاره مکانی
جغرافیای تاریخی آبادان،شهری بر کرانه خلیج فارس
انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آن بر کشورهای حوزه خلیج فارس
جغرافیای تاریخی جزیره ها و بندرگاههای دریای پارس در دوره هخامنشی پژوهشی بر اساس یافته های باستان شناسی و نوشته های تاریخ نگاران و جغرافیدانان کلاسیک
اقتصاد خلیج فارس مبنای صلح پایدار و نقش ایران در منطقه

    نظرات