عملکرد کمیته صیانت از منابع آبی استان تشریح شد

کمیته حقوقی طرح صیانت ار منابع آبی استان با هدف صیانت از منابع آب کارآمد و ارائه برنامه زمانبندی در خصوص آزادسازی و رفع تصرف اراضی و بستر رودخانه ها در شهریور 96 تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت: برنامه ریزی برای تشکیل کمیته صیانت از منابع آبی استان به دستور معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و به دبیری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در شهریور 96 تشکیل شد.

ناصر صادقیان پور افزود: متعاقب تشکیل کمیته مورد نظر اهداف و انتظارات طرح صیانت از منابع آب با قید فوریت در دستور کار کمیته صیانت قرار گرفت و نشست های متعددی با ارائه  ایده ها، بررسی مشکلات و موانع موجود در اجرای طرح صیانت از منابع آبی استان و همچنین ساز و کار مشخص و اهداف کوتاه و بلند مدت برای کلیه سازمان ها و شرکت هایی که در عرصه صیانت و حفاظت از منابع آب کارآمد و موثر می باشند در دستور کار کمیته قرا گرفت.

وی یادور شد: در دومین نشست این کمیته مقرر شد در راستای تطبیق قوانین و مقررات با مصوبات کمیته مذکور، کمیته ای مشترک با مدیران حقوقی سازمان ها و ادارات عضو کارگروه، تشکیل و موارد و راهکارهای اجرایی را به صورت دستور العمل (به صورت موردی)تبیین و در همین جلسه شرکت آب منطقه ای خراسان ر ضوی به عنوان دبیر کمیته مسئول پیگیری امور در راستای تکمیل اهداف طرح مقرر شد قسمتی از اقدامات و فعالیت های کارگروه ها و کمیته های فرعی را جهت جمع بندی به کمیته صیانت از منابع آب تهیه و ارسال کند.

صادقیان پور با اشاره به برگزاری 10 نشست کمیته حقوقی صیانت از منایع آبی استان از سال 96 تا 98 گفت: در این نشست ها مواردی از جمله تهیه خدمات، تخصص مورد نیاز و همچنین تعیین محل جغرافیایی برای مجازات های جایگزین حبس، برنامه ریزی و ارائه زمانبندی در خصوص آزادسازی تصرفات حریم و بستر رودخانه کارده و آزادسازی اراضی مورد تصرف، تقاضای صدور دستور کلی درباره جرائم حوزه آب و منابع آبی برابر با قوانین توزیع عادلانه آب و همچنین لوایح قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق و دستگاه های حفاری غیر مجازجهت اخذ نظر از مراجع قضایی و اقدام شایسته و مناسب توسط معاون اجتماعی و پیشگیری از جرائم استان به عمل آمد.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تصریح کرد: ما بر آنیم که با فرهنگ سازی و هم اندیشی، منابع آبی شهرستان را در لوای قانون از خطرات موجود عبور داده و با راهکار علمی و عملی سفره های آب زیرزمینی را با ذخایر قابل قبول برای آیندگان نیز حفظ نماییم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات