واحد 4 گازی نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات از مدار تولید خارج شد

واحد 4 گازی نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات از مدار تولید خارج شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات