جلسه بررسی وضعیت راه های روستایی شهرستان اسفراین با حضور مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره ...

جلسه بررسی وضعیت راه های روستایی شهرستان اسفراین با حضور مدیرکل و سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات