کنفرانس ملی توسعه ملی و عمران شهری - اصفهان

کنفرانس ملی توسعه ملی و عمران شهری - اصفهان

http://www.bananews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، کنفرانس ملی توسعه ملی و عمران شهری توسط موسسه آموزش عالی دانش پژوهان ، آذرماه ۱۳۹۰ در اصفهان برگزار می شود.

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال مقالات: ۷ مهرماه ۱۳۹۰

اعلام نتایج داوری:۲۰ مهرماه ۱۳۹۰

مهلت ارسال مقالات اصلاح شده: ۵ آبان ماه ۱۳۹۰

پایان ثبت نام: ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۰

محورهای کنفرانس:

۱٫ مدیریت و توسعه پایدار شهری

۱٫۱ برنامه ریزی شهری و منطقه ای و توسعه پایدار شهری

۲٫۱ حقوق و قوانین شهری در توسعه شهر

۳٫۱ توسعه شهری و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی طرح ها

۴٫۱ مدیریت ساخت و ساز شهری

۵٫۱ مدیریت شهری در شرایط بحران

۶٫۱ محیط زیست و توسعه پایدار شهری

۷٫۱ طرح های گسترش شهری و منطقه ای

۸٫۱ توسعه پایدار و سلامت

۲٫ طراحی شهری و معماری پایدار

۱٫۲ طراحی شهری و محور های توسعه پایدار

۲٫۲ طراحی معماری (معماری بومی ، معماری نوین) و توسعه شهری

۳٫۲ معماری منظر و توسعه شهری

۴٫۲ منظر شهری و توسعه پایدار

۵٫۲ طراحی توسعه شهری و منطقه ای

۳٫ مهندسی عمران و توسعه پایدار

۱٫۳ ژئوتکنیک و توسعه پایدار

۲٫۳ مقاوم سازی ساختارهای شهری

۳٫۳ بهسازی لرزه ای ساختار های شهری

۴٫۳ هماهنگی شکلی سازه و معماری

۵٫۳ توسعه شهری و به کارگیری مصالح بومی در سازه ها

۶٫۳ توسعه شهری و به کارگیری مصالح نوین در سازه ها

۴٫ زیر ساخت ها و شریان های شهری

۱٫۴ آب و فاضلاب و توسعه پایدار

۲٫۴ شریان های حیاتی و توسعه پایدار

۳٫۴ زیر ساخت های شهری و توسعه پایدار

۴٫۴ حمل و نقل شهری و توسعه پایدار

۵٫۴ نقشه برداری و توسعه پایدار

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایند.

http://con.udnp.ir/

 

    نظرات