ارائه روشی مناسب برای ساخت سد زیرزمینی بتنی توسط محققان کشور

ارائه روشی مناسب برای ساخت سد زیرزمینی بتنی توسط محققان کشور

http://www.bananews.ir/پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس موفق به ارائه روشی مناسب برای ساخت سد زیرزمینی بتنی شدند که حجم عملیات خاکبرداری و پر کردن ترانشه ایجاد شده در آن، کمتر از ۵ درصد روش سنتی است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، سدهای زیرزمینی به عنوان راه حل مناسبی برای ذخیره آب در مناطق دارای آب و هوای خشک استفاده می‌شوند. پارامترهای زیادی در انتخاب مکان مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی در نظر گرفته می‌شوند که پارامترهای زمین شناسی مهندسی از آن جمله هستند.

مهدی قائدامینی، کارشناس ارشد زمین‌شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ضمن بیان مطلب فوق در مورد طرح تحقیقاتی خود گفت: در این پژوهش علاوه بر بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی مؤثر در انتخاب ساختگاه سد زیرزمینی، به بررسی تأثیرات برخی از این پارامترها نظیر زاویه اصطکاک داخلی مصالح، مدول الاستیک مصالح، دانسیته مصالح، هدایت هیدرولیکی مصالح و چسبندگی، در تغییر شکل بدنه و میزان نشت و سرعت نشت از بدنه سد زیرزمینی به وسیله نرم افزار plaxis پرداخته شد و مشخص شد که ساخت سد زیرزمینی حتی با ضخامت کم نیز دارای ضریب اطمینان بسیار بالا و تغییر شکل ناچیز است و نیز مهمترین و حساس‌ترین پارامتر «هدایت هیدرولیکی مصالح» است.

وی افزود: نتایج مدل سازی با مصالح مختلف نشان داد که ساخت بدنه سد از مصالح SC، GC و بتن پلاستیک، نتایج مناسبی را به دست می‌دهد، اما با توجه به چسبندگی ناچیز مصالح ساختگاه سد زیرزمینی ماست بندی اردستان (مطالعه موردی) و حجم خاکبرداری و خاکریزی بسیار زیاد برای ساخت بدنه‌یی از مصالح خاکی، ساخت بدنه سد به شکل عمودی با ضخامت دو متری از بتن پلاستیک نسبت به دیگر گزینه‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. در آخر نیز سه روش مناسب برای ساخت سد زیرزمینی بتنی، جهت جایگزینی روش ساخت سنتی سد زیرزمینی پیشنهاد و روش‌های اجرای آن‌ها نیز بیان شد.

قائدامینی در پایان تاکید کرد: حجم عملیات خاکبرداری و پر کردن ترانشه ایجاد شده در این روش‌ها کمتر از ۵ درصد روش سنتی است.

به گزارش ایسنا، این پژوهش با راهنمایی دکتر علی ارومیه‌ای، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

 

 

    نظرات