عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی باعث افزایش تخلفات حوزه منابع...

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای فارس در نخستین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان در سال 99 از عدم همکاری برخی دستگاههای اجرایی در زمینه حفاظت از منابع آب استان انتقاد نمود.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس؛ حمیدرضا دهقانی اظهار نمود: مجموعه آب منطقه ای فارس در راستای وظیفه صیانت از منابع آبی استان خصوصا آبهای زیرزمینی ،تلاش چشمگیری دارند لیکن عدم همکاری برخی نهادها باعث افزایش تخلفات در این حوزه می شود.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آب منطقه ای فارس گفت: اگر قرار است با چاه های غیرمجاز برخورد کنیم باید دستگاه هایی که خدمات به آنان ارایه کردند را زیر سوال ببریم تا بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم .

حمید رضا دهقانی افزود: نهادهای مرتبط و خدمت دهنده به افرادی که تخلفات حوزه منابع آب را مرتکب می شوند باید کمتر خدمت ارائه دهند مثلا جهت ایجاد باغ شهری و... نهادها به این افراد مجوز یا وام ندهند.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه ای استان فارس همچنین خاطرنشان کرد : سالیان سال است که گفتیم کشت زیر دست درود زن را مدیریت کنیم چرا که این صنعت باید هم آب شرب و هم آب صنعت را تامین کند .

وی گفت : امسال قرار بوده که ۴۷ هزار هکتار کشت کنیم اما ۱۳۰ هزار هکتار کشت کردیم و علت آن این است که ما ابزار کار را فراهم نکردیم . تا کشاورز نداند به جای برنج چه چیزی می خواهد کشت کند به صحبت های ما در کاهش سطح زیرکشت برنج اهمیت نمی دهد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات