قدردانی معاونت برق و انرژی وزارت نیرو از همراهی استاندار مازندران در گذر از پیک تابستان 98

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب)

شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران (غرب) یک شرکت در شهر نوشهر می باشد

    نظرات