پرونده ۶ ماهه جعاله ۵ میلیونی

پرونده ۶ ماهه جعاله ۵ میلیونی

http://www.bananews.ir/شعبات بانک مسکن در پرداخت وام ۵ میلیون تومانی جعاله سلیقه ای عمل می کنند و برخی از آنها به مشتریان اعلام می کنند که اعتبار نداریم، اوراق مسکن بخرید.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) برخی از شعبات بانک مسکن در مراجعه مردم برای دریافت وام جعاله ۵ میلیون تومانی مطرح می کنند که اعتباری برای پرداخت وام جعاله نداریم و پرداخت این وام در بانک مسکن منتفی شده است.

از سوی دیگر برخی از شعبات بانک مسکن هم با دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از متقاضیان دریافت وام جعاله آنها را در نوبت برای چندین ماه نگه می دارند.

اعمال سلیقه توسط شعب

به نظر می رسد که روسای شعبات بانکهای مسکن در این امر به صورت سلیقه ای عمل می کنند و خود به صورت مستقیم در مورد پرداخت وام جعاله تصمیم گیری می کنند.

مسئول پرداخت وام یکی از شعبات بانک مسکن به خبرنگار مهر گفت: پرداخت وام مسکن در اختیار شعبات و در اصل روسای شعب است، برای پرداخت این وام میلغ ۵۰۰ هزار تومان به عنوان شپرده از مشتری دریافت می کنیم و مشتری را در لیست انتظار و نوبت پرداخت وام قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه زمان پرداخت و انتظار مشخص نیست، افزود: اگر مبالغ ۵۰۰ هزار تومانی سپرده گذاری شده در شعبه ای به حد نصاب برسد، بانک از این طریق نسبت به پرداخت وام جعاله به صورت نوبتی اقدام می کند.

نکته حائز اهمیت در این خصوص مربوط به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است که توسط برخی از شعبات به عنوان مبلغ سپرده گیری دریافت می شود، برخی از شعب به مشتری اعلام می کنند که این مبلغ تا پایان زمان بازپرداخت اقساط نزد شعب باقی می ماند.

سپرده گیری ۵۰۰ هزار تومانی

اما برخی دیگر از شعب مطرح می کنند که این مبلغ را در زمان پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به مشتری باز می گردانند، به نظر می رسد که روال مشخصی در شعبات در این زمینه وجود ندارد.

رئیس یکی دیگر از شعبات بانک مسکن به خبرنگار مهر عنوان کرد: پرداخت این وام از سوی بانک مسکن متوقف شده است و پیشنهاد می کنم که برای دریافت وام جعاله به بورس مراجعه کنید.

نکته جالب این است اکثر شعبات بانک مسکن در مراجعه خبرنگار مهر برای جویا شدن از نحوه پرداخت وام جعاله پیشنهاد می کنند که از طریق خرید اوراق از فرابورس و کارگزاری مربوطه اقدام کنید.

توصیه روسای شعب

این توصیه در حالی از سوی روسای شعب بانک مسکن صورت می گیرد که معمولا متقاضیان دریافت وام جعاله ۵ میلیون تومانی ترجیح می دهند که این وام را از شعب دریافت کنند نه از طریق خرید اوراق مسکن از فرابورس.

باید به این نکته توجه کرد که اکثر متقاضیان دریافت وام جعاله ۵ میلیون تومانی افرادی هستند که واقعا نیازمند همین مبلغ هستند، یعنی چنانچه نسبت به خرید اوراق مسکن اقدام کنند، حدود ۲۰ درصد از مبلغ مذکور را از دست می دهند.

به عبارت دیگر خرید ۵ میلیون تومان اوراق مسکن از طریق فرابورس حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان برای مشتری هزینه دارد و این هزینه به جز هزینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی دفترخانه برای در رهن گیری سند ملکی است.

هزینه ۲۰ درصدی متقاضی

یکی از مشتریان بانک مسکن که برای دریافت وام جعاله به یکی از شعبات مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: مسئول پرداخت وام شعبه خرید اوراق رهنی مسکن را پیشنهاد می کند، در حالیکه اگر چنین اقدامی را انجام دهم از مبلغ ۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان باقی می ماند و مبلغ حدود یک میلیون تومان بابت خرید و دفترخانه هزینه می شود.

وی ادامه داد: شعبات بانک مسکن مشتریان را به فرابورس ارجاع می دهند این در حالی است که مردم نسبت خرید اوراق از فرابورس چندان آگاهی ندارد و اطلاع رسانی زیادی در این خصوص انجام نشده است.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر حاکی از نارضایتی مردم از نحوه پرداخت وام جعاله ۵ میلیون تومانی مسکن است، زیرا برخی ها در نوبت هستند و تکلیفشان مشخص نیست، برخی دیگر هم ناامید از شعبات بانک مسکن بازمی گردند.

لازم به ذکر است که قدرت الله شریفی مدیرعامل بانک مسکن چندی پیش  در این خصوص مطرح کرد که وام جعاله از طریق شعب با سپرده گذاری و یا از طریق اوراق مسکن قابل تامین است.

 

 

    نظرات