برگزاری جلسه ستادی سازمان آتش نشانی به قلم دوربین/آتش نشانی رشت

برگزاری جلسه ستادی سازمان آتش نشانی به قلم دوربین/آتش نشانی رشتلینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات