اسکان ارزان در بافت فرسوده

اسکان ارزان در بافت فرسوده

http://www.bananews.ir/عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران معتقد است: براساس بررسی های صورت گرفته هزینه اسکان جمعیت در اراضی بافت فرسوده شهری بیش از ۴۰ درصد ارزانتر از سایر نقاط می شود .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ' محمد آئینی' روز شنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: چنانچه جمعیت لازم را دربافت های فرسوده ساکن کنیم ، می توان منابع ملی را اصولی و بهینه مورد مصرف قرار داد .

وی افزود: تجربه پروژه ' جولان ' در استان همدان نشان داد که اگر از امکانات موجود به شکل مطلوب بهره گیریم ، به ازای ۵۰۰ خانوار پیشین ، حداقل یک هزار و ۵۰۰ خانوار جدید در محل ساکن می شوند .

این مقام مسئول براین باور است که امروزه با رشد هزینه های نگهداری شهر از سوی شهرداری ها مواجه هستیم و هنگامی که تعداد بیشتری از مردم در یک محل اسکان پیدا می کنند ، پیامد رشد درآمد شهرداری ها از محل اخذ عوارض را درپی دارد .

وی اضافه کرد: شهرداری ها با دریافت عوارض لازم ،امکان عرضه خدمات بیشتر به شهروندان را خواهند داشت و متعاقب آن فزونی درآمد برای این سازمان تحقق پیدا می کند و به این ترتیب مدیریت شهری هم تقویت خواهد شد .

آئینی گفت : استانداردهای اسکان جمعیت در هکتار نشان می دهد که با رقم ۲۴۰ نفر تراکم ناخالص در هکتار فاصله داریم به گونه ای که متوسط تراکم نفر در هکتار ناخالص شهری کشور اکنون ۷۸ نفر در هکتار است .

وی اظهار امیدواری کرد : برنامه ریزی اصولی موجب آن شود تا متوسط تراکم نفر در هکتار به رقم ۱۵۰ نفر در هکتار برسد .

به اعتقاد این کارشناس ، تمرکز مناسب جمعیت ، کاهش مصرف سوخت را درپی دارد و رفت و آمد ها را کوتاه می سازد و به این ترتیب اسکان درون شهری از مزیت لازم برخوردار خواهد شد .

وی تاکید کرد : چنانچه استانداردهای شهرسازی رعایت شود ، تناسب لازم برای اسکان جمعیت را شاهد خواهیم بود و پرداخت هزینه های شهری به شهرداری ها به شکل صحیح تحقق می یابد .

حدود ۷۰ هزار هکتار بافت های فرسوده شهری در سطح کشور شناسایی شده و قرار است طی پنج سال پنجمین برنامه توسعه کشور سالانه ۱۰ درصد از اراضی بافت های مذکور نوسازی شود .

 

 

    نظرات