انتشار مقاله های اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

انتشار مقاله های اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

www.BanaNews.irبه گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید. در اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ توسط وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در تهران برگزار شده است. در این همایش، ۲۱۸ عنوان مقاله شامل ۱۷۹۰ صفحه منتشر شده است.

لیست مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت تاثیر تغییر شکل های دائمی زمین
تحلیل خطوط لوله فولادی مدفون در محل تقاطع با گسل راستا لغز
کاربرد سیستمهای نوین اطلاعات مکانی در فرایند مدیریت جامع بحران تاسیسات شبکه برق شهر تهران
اهمیت مطالعات خطرپذیری لرزه ای با مطالعه موردی کلانشهر همدان
تعمیرات پیشگیرانه و مقاوم سازی تاسیسات و سازه های آبی از قبیل تصفیه خانه آب (با مطالعه موردی تصفیه خانه تهرانپارس
تبیین اهمیت فضاهای زیرسطحی در کاهش آسیبپذیری زیرساختهای شهری در زلزله
بررسی اندرکنش بستر و سیستم های باربر جانبی (سیستم های باربر جانبی قاب خمشی و قاب خمشی بعلاوه دیوار برشی)
بررسی زلزله های ۲۰ سال اخیر ایران و خرابی خانه های روستایی
محاسبه ی انسداد معابر در اثر فروریزش آوار در هنگام زلزله به روش RISK- Ue در خیابان رودکی شهر تهران، حد فاصل بین خیابان آذربایجان و خیابان آزادی
تخمین خسارت پل گیشای شهر تهران به وسیله ی متدولوژی HAZUS در اثر زلزله
بهبود عملکرد مدیریت بحران در حمل ونقل شهری
آموزش و فرهنگ سازی
ایمن سازی لرزه ای اجزای غیرسازه ای بیمارستانها
بررسی روشهای بهسازی شریانهای حیاتی در مقابل زلزله
مقاوم سازی سکونت گاههای شهری با استفاده از میراگرهای ویسکوز به منظور کاهش خسارات ناشی از زلزله و توسعه پایدار شهری
مقاوم سازی شریانهای حیاتی با استفاده از الیاف مصنوعی
روشهای اجرایی مقاوم سازی مسیرها در خاکهای نمکی کویرهای باتلاقی و بیابانهای ماسه ای
بررسی زلزله تهران وشریانهای حیاتی و ارزیابی فضایی آسیب پذیری مناطق شهری
بررسی و ارزیابی میزان آسیب پذیری لرزه ای و شریانهای حیاتی در شهرتهران
برنامه ریزی کاهش اثرات بلایای طبیعی شهر رشت با رویکردی به چهارچوب سند کنفرانس جهانی هیوگو ۲۰۱۵-۲۰۰۵
بررسی عملکرد لرزه ای و راهکارهای مقاومسازی سیستمهای لوله کشی تاسیسات مکانیکی در ساختمان ها
بررسی روشهای پیشرفته مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پلها و مطالعه موردی استفاده ازاین روشها در پل سفیدرود
ارزیابی ساختمان های مقاوم سازی شده توسط دو نوع میراگر XADAS,VFD
مدیریت بحران ناشی از حوادث غیر مترقبه با رویکرد مشارکت بازماندگان و افراد جامعه
ارائه چارچوب مدیریت بحران مبتنی برمدیریت دانش در زلزله
ارزیابی رو شمند آسیب پذیری معابر در برابر زلزله نمونه موردی: منطقه ۷ کلان شهر تهران
کنترل لرزه ای سازه ها با الحاق میراگرهای ویسکوز غیرفعال با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی
مدیریت بحران و سوانح طبیعی در بافت های فرسوده تاریخی (نمونه موردی بافت تاریخی شیراز)
تعیین ضریب رفتار سازه های فولادی متشکل از بادبند همگرا و واگرا
استفاده از طیفهای خطر یکنواختبه عنوان طیفطرح لرزهای سازهها در برابر زلزله درآییننامههای طراحی ساختمانها
مونیتورینگ سلامت سازه ای در خطوط لوله نفت و گاز و ساختمان پالایشگاه
برنامهریزی کاهش آسیبهای ناشی از زلزله با تاکید بر الگوی بافت شهر(نمونه موردی: شهرک غرب و درکه، منطقه ۲ شهر تهران)∗
شهر تاب آور Resilient City رویکردی مبتنی بر کاهش آسیب پذیری محیطهای شهری در برابر مخاطرات
کاربرد تحلیل لنگر - انحنا در تعریف مفاصل پلاستیک و برآورد تغییر مکان هدف در تحلیل لرزه ای پلهای بتنی
بررسی پیش نشانگرهای زمین لرزه و سونامی ۲۰۱۰ ژاپن در یونوسفر
ارزیابی ریسک لوله های مدفون گاز طبیعی براساس مدل الکتره
معرفی روش نوین آنالیز سریع آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها و کاربرد آن در مدیریت بحران
رابطه مقدار میرایی موثر سازه و سطح آسیب پذیری لرزه ای آن به روش طیف ظرفیت مطالعه موردی
ایجاد و گسترش فضاهای شهری موثر در کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی
بررسی نحوه عملکرد خرابی و مقاوم سازی سازه های بنایی در هنگام وقوع زمین لرزه مطالعه موردی: ساختمان بنایی هنرستان شهیدکلانتری استان گیلان
بهره گیری از مباحثنوین سازه و معماری برای حصول سرپناه موقتدر بحران های طبیعی
الزاماتطراحی معماری اماکن درمانی با دیدگاه بهره برداری در زمان بحران های طبیعی
بهبود عملکرد لرزهای ساختمانهای با پلان Lشکل به روش استفاده از قابهای پیرامونی
مقایسه سه روش مقاومسازی به منظور بهبود عملکرد لرزهای یک ساختمان هفت طبقه
انتخاب تنظیمات مناسب زلزله ها جهت مطالعات خطرپذیری
شیوه نوین برای بهبود ایمنی لرزه ای سازه ها
ارائه مدل جدید برای رفع نقیصه ی ارزیابی تاثیر خاک بر رکورد زمین لرزه به منظورافزایش دقت در تحلیل خطر زلزله
پهنه بندی آسیب پذیری بازار تبریز در برابر زلزله
ارزیابی ریسک برای پروژه های نفتی با استفاده از روش فازی
نحوه پردازش داده های انحراف سنج ها با مطالعه موردی انحراف سنج های نصب شده در سدکرخه
بررسی عملکرد سیستمهای میراگر در سازه ها و کاهش خسارات وارده به اماکن و شریانهای حیاتی به کمک نصب میراگر اصطکاکی دورانی جدید RFD در ساختمان ها
محاسبه ضریب رفتار قاب فولادی مقاوم شده با میراگرفلزی ورق مثلثی
بررسی تاثیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در کاهش خطرات بلایای طبیعی )زلزله ۱۱ مارس ۲۰۱۱ ژاپن
تعیین سطوح گسیختگی مقاطع بتن مسلح تقویت شده به وسیله FRP با استفاده از روش فیبری
ارزیابی آسیب پذیری شیروان یهای سد خاکی مسجد سلیمان تحت اثر وقوع زمین لرزه
راهکارهای پیشگیری از بحران در شبکه های توزیع برق در هنگام زلزله
نقش شهرسازی در شکل گیری شهری پایدار در برابر زلزله
پاسخ لرزه ای ساختمان های بتن آرمه با سیستم مختلط تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک حاوی اثر جهت داری پیشرونده
ارزیابی آسیب پذیری لرزهای پل های بتنآرمه با استفاده از روش مقاومت جانبی سازه
اثر انتشار امواج لرزه ای و گسلش در آسیب پذیری خطوط انتقال آب براساس جنس، اتصالات و سطوح عملکرد
بررسی تاثیر دورپیچ FRPدر شکل پذیری و باربری قابهای بتن آرمه تحت بارهای لرزه ای
ضرورت مرمت شریانهای بافتهای تاریخی نمونه موردی بافت تاریخی بندربوشهر
بررسی اثرات الگوهای بارگذاری مختلف در تحلیل شکنندگی به روش تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مودی در ساختمانهای بتن مسلح
ارزیابی ریسک در پروژه دیوار آب بند سد و نیروگاه رودبار لرستان
بررسی دینامیکی خطوط ریلی با مقطع UIC-60 تحت اثر زلزله
ارزیابی میزان تاثیر رسانه ها رادیو بر اگاهی شهروندان تهرانی از آموزش شهروندی حوادث طبیعی
ضرورت ها و الزامات ایجاد شبکه امن شهری در کلانشهر تهران به منظور کاهش آسیب پذیری درمواقع بحران
آسیب شناسی ساختمانهای کوتاه مرتبه فلزی موجود، مشکلات، محدودیت ها و راهکارهای اجرائی
تشخیص آسیب لرزهای در پایه بتنی پلها با استفاده از الگوریتم تابع چگالی طیف توان وفاصله مربعی حداقل
مقایسه فرایند بازسازی و اسکان پس از زلزله های سال ۱۹۹۹ (اردبیل) ایران (و کوجالی) ترکیه (ارائه راهکار برای بهبود بازسازی)
طراحی الگوریتم سامانهمدیریت بحران شبکه گاز پس از زلزله
مروری بر روش های متفاوت مقاوم سازی تیرهای بتنی با ورق های FRP
ارزیابی لرزهای مخزن هوایی آب شهر رشت، به عنوان نمونه موردی
بررسی رفتار تیر در سیستم باربری قاب های بتن مسلح تحت زلزله های نزدیک گسل
بررسی رفتار تنش - کرنش نمونه های بتنی مسلح مقاوم سازی شده با FRP
ارزیابی تحلیل خطر احتمالی برای تونل رخ
ارزیابی لرزه ای سیستم فولادی قاب خمشی براساس معیار تغییر مکان جانبی
اولویت بندی راهکارهای مدیریتی پیشگیرانه درمقابله با زلزله در شریان حیاتی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS
مدیریت ریسک و تاثیر آن بر روی تغییر گزینه پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان
کاربرد آلیاژهای حافظهدار شکلی در کنترل رفتار لرزهای پلها
تحلیل خطر لرزه ای ساختگاه ساختمان مخابرات شهر خوی
ارزیابی عددی فشار حفره ای اطراف لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا
بررسی اثرات تغییرات چگالی خاک برروی کرنشهای لرزه ای خاک ولوله های مدفون
بررسی رفتار لرزه ای مخازن فولادی استوانه ای روزمینی انعطاف پذیز با توجه به نوع خاک بستر
مدلسازی رفتار اتصال تیر به ستون در حرارتهای بالا ناشی از آتشسوزی بعد از زلزله
مطالعه عددی اثر دیوارهای سپری بررفتار سازه های زیرزمینی مدفون در خاک روانگرا
استفاده از متدولوژی Fuzzy FMEAبرای اولویت بندی خطرات صنایع نفتی بر اساس معیارهای HSE
ارزیابی سیستم های مقاوم لرزهای قابهای سه بعدی بتن آرمه با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده و آنالیز قابلیت اطمینان
بررسی دامنه اثر ارتعاشات حاصل از امواج سطحی رایلی- ریتز بروی سطح و عمق زمین بر حسب ضرایب پواسون مختلف خاکها
ارزیابی عملکرد میراگرهای ویسکوالاستیک بر اساس شاخص های خرابی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
بررسیعملکرد غیر خطی پیوندهای زانویی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی با تعداد طبقات مختلف
بررسی تاثیر خواص مکانیکی محیط های ژئوتکنیکی بر میرایی امواج لرزه ای
ارزیابی ریسک احتمالاتی برگشت پذیری فرودگاهها پس از سوانح طبیعی مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران پس از زلزله احتمالی
مدلسازی دقیق رفتار میانقاب با استفاده از نرم افزارIDARC
برنامه ریزی مبتنی بر سناریو رویکردی نوآورانه به توسعه استراتژی های مدیریت بحران در سازمان ها
مدیریت کاهش خطر و افزایش راندمان عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی در حوادث غیرمترقبه
سامانه های هشدار و واکنش سریع به زلزله در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها موردکاوی : کلانشهر تهران
سامانه فرماندهی حادثه به منظور مدیریت بهینه و مشارکت سازمان های امدادی در زمان وقوع بحران (مطالعه موردی بکارگیری در شبکه حمل ونقل)
استفاده از مخلوط خاک-لاستیک فرسوده به عنوان میراگر در زیر پی ساختمانهای واقع بر خاک رس
متدولوژی ارزیابی ایمنی لرزهای ساختمانهای ساخته شده با مصالح بنّایی
بررسی اثر زاویه مهاربند ها بر روی تغییر شکل جانبی دیوار و نشست سطح زمین در سیستم دوخت به پشت
بررسی اصول دهگانه پیشنهادی سازمان ملل برای ایجاد شهرهایی پایداردر مقابل سوانح
اصول کلی برنامه ریزی و آسیب پذیری مرکز عملیات بحران اتاق بحران در برابر سوانح
آسیب پذیری لرزه ای تاسیسات تامین برق و اهمیت مقاوم سازی سازه ها و تجهیزات شبکه برق درمقابله زلزله
آسیب شناسی اماکن شهری تهران
مشکلات و موانع ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله
میزان اثربخشی استاندارد ۲۸۰۰ درایمن سازی بیمارستانها در برابر زلزله
آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های متداول شهری
برآورد پارامترهای طراحی لرزهای قاب فولادی مقاوم شده با میراگرفلزی ورق مثلثی
برآورد تحلیل دینامیکی افزایشی با استفاده از روش پوشآور تطبیقی
بررسی عملکرد لرزهای سازه مجهز به میراگرفلزی جاری شونده
ارزیابی جامع ریسک سدخاکی حصار سنگی
بررسی مقاوم سازی وتقویت محلی سازه های قاب خمشی بتنی با اضافه کردن ورق هایی به اعضا
تدوین شاخص ها و متغیرهای ارزیابی پژوهشگران سوانح: یک رویکرد آینده نگر
اهمیت و نحوه پهنه بندی مخاطرات ژئوتکنیکی لرزه ای در مناطق شهری
انواع روشهای مقاوم سازی لوله های مدفون
بررسی نوع خاک در تحلیل لرزه ای دیوارهای حائل با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه
بررسی تاثیر نوع زلزله در تحلیل لرزه ای مخازن مدفون بتنی استوانه ای با توجه به اثر اندرکنش سیال و سازه
تحلیل لرزه ای مخازن مدفون بتنی مکعبی شکل با توجه به اثر اندرکنش خاک و سازه
اندرکنش لوله و سازه تکیهگاهی
واکنش در شرایط اضطراری و مدیریت بحران در شرکتهای توزیع نیروی برق
پهنه بندی ریسک زلزله به منظور برنامه ریزی کاهش پیامدهای ناشی از بحران درمنطقه گرگان
ارائه الگوی سازماندهی مردمی در مدیریت بحران
سیستم پشتیبانی از تصمیم بر مبنای شبکه های اطلاعاتی- اجتماعی در فرماندهی حادثه
تخمین نیروهای القایی در پوشش تونل ناشی از تغییر شکل خمشی طولی براثر امواج برشی لرزه ای
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های دولتی، مهم و عمومی شهر مسجدسلیمان در برابرحوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی
تقویت ستونهای بتن مسلح با ورق فلزی تحت بارهای سیکلیک
علت و مکانیزم بروز ترکناشیاز زلزله در سدهای بتنی
تحلیل معابر شهری تهران از دیدگاه آسیب پذیری زلزله
بررسی عملکرد بناهای تاریخی ایران در برابر زلزله و روش بهسازی لرزه ای آنها
اثرات زلزله آبان ماه ۱۳۸۹ شهرستان درود برروی ساختمان های ترمیم و بهسازی شده بعد از زلزله فروردین ۱۳۸۵
بررسی غیر خطیهندسیسازه بازشوی قیچیسان کمانیدر حین باز و بسته شدن
پیشبینی نقطه عملکرد قاب های فولادی با اتصال نیمه صلب با استفاده ازشبکههای عصبیمصنوعی
بررسی اثرات زلزله برروی مخازن ذخیره سازی و خطوط انتقال نفت
برنامه آمادگی در برابر زلزله در شهر کازرون بر مبنای سناریو
مقایسه ی واکنش کشورهای ایران، هایتی و ژاپن به زلزله در شهرها
مقاوم سازی وارزیابی دیوارهای بنایی غیر مسلح با استفاده از فن آوری ورقه های فولادی
ارائه روشی جهت اولویت بندی اجزای شبکه آسیب پذیر در جهت تامین دسترسی
تحلیل غیرخطی و ارزیابی پاسخ ساختگاه سد قهورد در اثر زلزله (مطالعه موردی: زلزله سیلاخور-۳۱March2006)
بررسی تأثیرتوپولوژی بازشو در میزان جابه جایی نسبی طبقات و همچنین تمرکز تنش حول بازشوها در دیوار های برشی بتن آرمه
تعیین سطوح گسیختگی مقاطع بتن مسلح تقویت شده به وسیله FRP با استفاده از روش فیبری
بررسی پایداری و تعیین ضریب اطمینان شیروانیهای خاکی همگن و غیر همگن تحت بار لرزهای و استاتیکی با استفاده از الگوریتم هوشمند اجتماع پرندگان
ضرورت بازتعریف فرهنگ سازی برای آموزشهای همگانی امدادی پیشگیرانه و نقش آن در کاهش تلفات و آثار زیانبار زمین لرزه
نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت بحران حوادث در شهر تهران
مدیریت بحران در استان سمنان درهنگام زلزله و راهکارهای پیشنهادی
بررسی رفتار لرزهای ساختمانهای فولادی موجود بر اساس روشهای تحلیل دینامیکی واستاتیکی غیرخطی
بررسی آسیب پذیری شبکه های فاضلاب شهری درهنگام زلزله و ارائه راهکارهای مقاوم سازی
بررسی عملکرد لرزه ای سیستم های مهاربندی شده در شرایط دور و نزدیک به گسل
تأثیر میزان تسلیح اعضا بر رفتار لرزه ای سازه های قابی بتن مسلح
اجرای پدافند غیرعامل شهری و کاهش مخاطرات زلزله با توجه به اصول مدیریت بحران و بررسی شریانهای حیاتی آسیب پذیر
لزوم بازنگری در نقشه های پهنه بندی خطر زلزله برمبنای ارائه مثالی از جنوب تهران و درسهای زمین لرزه ۱۱ مارس ۲۰۱۱ توهوکو - اوکی ژاپن
بررسی شیوههای مختلف شناسایی خصوصیات دینامیکی سازهها برای ارزیابی سلامت سازه بعد از وقوع زلزله
میزان تأثیر گذاری طرح یک معمار در سیستم سازه ای مقابله با زلزله
بررسی پارامترهای شوک زمینی ناشی از انفجارات سطحی درخاکهای ماسه ای
بررسی آسیب پذیری و مقاوم سازی مخازن فولادی موجود در یک مجتمع پالایشگاهی کشور
مقایسه روشهای آیین نامه زلزله برای طرح ساختمانهای منظم نامنظم در پلان و نامنظم در ارتفاع
مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی اثر میله گردها و ورقهای کامپوزیت FRP برعملکرد و رفتار تیرهای بتن آرمه و بررسی تغییرات کرنش و تغییرمکان آن
بررسی مدیریت بحران ناشی از زلزله ی نقش برنامه ریزی شهری در کاهش اثرات آن با تاکید بر تجارب جهانی
بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظهدار شکلی در کنترل تقاضای لرزهای پلها
بررسی استاتیکی آسیب پذیری پل قوسی فلزی بابلسر
تکنیک شکاف ممتد برای تحلیل اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت بارهای لرزهای بااستفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده
بهسازی لرزه ای سازه های حیاتی با استفاده از راهکار جداسازی لرزه ای
تأثیر نانو تکنولوژی در مقاوم سازی بناهای تاریخی
مدیریت جامع بحران و نقش آن در کاهش آسیبپذیری تأسیسات و شریانهای حیاتی ناشی از زلزله، مطالعۀ موردی: استان اصفهان
وقوع آتش سوزی های احتمالی پس از زلزله و ارائه راهکارهای مناسب جهت تخمین خسارتهای ناشی از آن
اثر میانقابها در ارزیابیعملکرد سازه فولادی براساستحلیل بارافزون غیرخطی
بررسی آسیبپذیری لرزه ای اجزای سازه ای و غیر سازه ای بیمارستان ها
تحلیل وضعیت حوزه مدیریت بحران باچشم انداز بین المللی و ملی
مطالعه عددی رفتار خارج از صفحه میان قابهای آجری در قابهای بتن مسلح
آموزشهمگانی و نقشزنان در مقابله با زلزله
معرفی نوع جدیدی از میراگرهای اصطکاکی در قاب های خمشی
مکان یابی مطلوب بمنظور طراحی تاسیسات شهری برای شرایط بحران نمونه موردی منطقه چهار شهرداری تهران
پیش نشانگرهای زلزله: رفتار حیوانات قبل از وقوع زلزله
برآورد پرامتر های لرزه خیزی استان قزوین
کاهشآسیبهای وارده به شریان های حیاتی و زیر ساختها در اثر زلزله های حوزه نزدیک
بررسی جرم انگاری ساخت و سازهای غیرمجاز
اصول طراحی معماری و لرزه ای برای ساختمان های مجهز به سیستم های نوین لرزه ای به عنوان اماکن حیاتی
نگاهی به چالشهای پیش رو در مدیریت ایمنی و مدیریت بحران در سدهای کشور
تعیین ضریب رفتار قاب مجهز به میراگر اصطکاکی پال به روش تجربی
جایگاه شاخص خرابی لرزه ای شریانهای حیاتی هنگام بروز زلزله
مدیریت بحران با رویکرد اثرات زلزله در آبرسانی به شهرهمدان
ارزیابی عملکرد استفاده از اختلاط خرده لاستیک با خاک دانه ای TSM) جهت مقاوم سازی لرزه ای خطوط لوله مدفون
ارزیابی تأثیر تغییرمکان هدف در ضریب رفتار قاب فولادی شورون
ارزیابی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله برحسب فاصله از کاربری های حیاتی با استفاده از GIS نمونه موردی: بافت قدیم شهر زنجان
تبیین ضرورت برنامه ریزی یکپارچه تأسیسات زیربنایی شهری در کاهش بحران زلزله
بررسی تاثیر خرابی پیشرونده در طرح لرزه ای ساختمان ها
تاثیر زلزله بر خطوط لوله مدفون
بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی پس کشیده
ارزیابی ظرفیت لرزه ای و عملکرد تاسیسات زیرزمینی طی رویداد لرزه ای
کاربرد ریزلرزه ها در تعیین مشخصات دینامیکی ساختمان و میزان آسیب پذیری آنها
بررسی تحلیلی جابجایی نسبی سازه های بتنی با دیوار پرکننده آجری و ارائه راهکارهای اجرایی اتصال یا عدم اتصال دیوار پرکننده به قاب
ارزیابی رفتار سد خاکی کمال صالح اراک در برابر زلزله با درنظر گرفتن پارامترهای مختلف مصالح
تاثیرات متقابل لولهها روی هم در طراحی همزمان لوله و سازه تکیه گاهی
نقش رسانه ها درمدیریت بحران
ارزیابی ظرفیت باربری و ارائه طرح مقاوم سازی روسازه پل خرپایی عباس آباد
آنالیز دینامیکی تنش در یک مدل خط لوله دارای خم (زانویی)
اثر عوامل مختلف در پاسخ لرزه ای یک مدل شریان حیاتی خط لوله مدفون گاز
بررسی پاسخ دینامیکی سکوهای دریایی تحت اثر تحریک زلزله
طراحی و بررسی ساختار بهینه فرماندهی و کنترل بحران در کشور
عوامل موثر در محاسبه نیروهای اتصال در ورق گاست به تیر و ستون و بررسی عملکرد بادبندهای ضربدری و مقایسه آن با آیین نامه های موجود
کاربرد مدل کرک پاتریک در ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی مدیریت بحران در شریانه ای حیاتی برای کارشناسان مدیریت بحران ۴ استان زلزله زده شمالغرب کشور ۸۸-۱۳۸۷
بررسی آسیبپذیری شبکهها و تأسیسات توزیع نیروی برق و تأثیر آن در مدیریت بحران زلزله (با بررسی موردی در شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران)
مدیریت بحران و راههای برون رفت از اختلالات روانی بوجود آمده در بازماندگان زلزله مطالعه موردی زلزله بم
استفاده از جامعه آماری زلزله بم و تحلیل آن با فنآوری اطلاعات برای دقت بیشتر درمدیریت بحران
مدیریتبحران و چالشهای پیشرو در نگرشبرنامه ای به موضوع
شبیه سازی زلزلههای مخرب نزدیکشهر مورد استفاده در مدیریت بحران
شبیه سازی براساس مدل چشمه ای کامپوزیت به منظور تحلیل خطر زلزله ی احتمالی با استفاده از داده های زلزله ی ۲۰۰۴ کجور و بلده
بررسی رفتار روسازی های بتنی تحت تاثیر تنش های حرارتی به روش اجزا محدود
آسیب پذیری سامانه ها و شریانهای آبرسانی بر اساس HAZUS-SR2
تحلیل سازه بتنی در برابر اثر همزمان شوک زمین و فشار هوای انفجار ناشی از انفجار های سطحی
بررسی تحلیلی جایگاه معیار تشدید بحران رزونانس در بین معیارهای تعیین کننده پارامتر شدت S در تحلیل ریسک در مطالعات پدافند غیرعامل درحوزه زیربنایی
تحلیل عددی کارایی ستونهای سنگی به منظور کاهش خطر روانگرایی در خاکریز راه و راه آهن
بررسی عددی تاثیر میانقاب های غیر مسلح بر رفتار قاب های بتنی در برابر بارهای جانبی با استفاده از روش اجزاء محدود
مدیریت بحران پس از زلزله و نحوه ارزیابی خسارت ناشی از زلزله
بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بارگذاری و ترانشه روی پاسخ دینامیکی لوله مدفون بوسیله آزمایش مدل فیزیکی
طراحی جعبه برشی خاک برای آزمایش دینامیکی لوله های مدفون در برابرلغزش و رانش با تمرکز بر لوله ها و شبکه گاز در شهر تهران
ارزیابی لرزه ای دیواره میخکوبی شده هتل نرگس مشهد تحت بارهای دینامیکی لرزه ای و شبه استاتیکی
مقاوم سازی قاب فولادی خمشی ویژه بوسیله میراگرهای فلزی تسلیم شونده ADAS

    نظرات