طرح پیاده راه‌سازی محور تاریخی تهران در دست مطالعه است

طرح پیاده راه‌سازی محور تاریخی تهران در دست مطالعه است

http://www.bananews.irمدیر بافتهای تاریخی شهر تهران با اشاره به بررسی طرح پیاده راه سازی محور تاریخی تهران گفت: مطالعات اولیه پیاده راه سازی محور ناصری در حال انجام است و اواخر آذرماه به پایان می رسد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: پیاده راه سازی تاریخی برای تهران قدیم و در محور ناصری از اقدامات عمده ای است که در راستای احیای بافت قدیمی تهران در دست انجام است.

وی با اشاره به ویژگی های این طرح اظهار کرد : بر اساس برنامه ریزی انجام شده در این طرح ، بخشی از حصار ناصری که در محدوه مرکزی شهر و بخش عمده آن در منطقه ۱۲ قرار دارد به پیاده راه تبدیل می شود .

مدیر بافت های تاریخی شهر تهران تصریح کرد : هم اکنون طرح پیاده راه سازی تاریخی تهران در دست بررسی است و بعد از انجام مطالعات و مراحل تایید ، اجرایی خواهد شد .

به گفته کاشف ، مرحله مطالعاتی این طرح ، اواخر آذرماه به پایان می رسد .

 

 

 

    نظرات