انتشار مجموعه مقالات همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

انتشار مجموعه مقالات همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجموعه مقالات همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی گردید. در همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی که ۵ و ۶ خرداد ۱۳۸۹  دی ماه ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شده است، ۱۰۳ عنوان مقاله در قالب  ۱۴۰۵ صفحه منتشر شده است.

لیست مقالات منتشر شده به شرح زیر می باشد:

بررسی آماری حداکثر بارش محتمل(pmp)در استان یرد
پالئو کلیمای دشت کرگاه و شواهد مرفیک ناشی از آن
بررسی حداکثر بارش محتمل(مطالعه موردی حوضه آبریز لیراب)
بررسی الگوی سینو پتیکی سیل(۲_۳ نوامبر ۲۰۰۹)در استان لرستان
تحلیلی بر ژئوپارک و پتانسیل های ایران در این زمینه(نمونه موردی ژئو پارک جزیره قشم)
تاثیر خشکسالی بر کیفیت و کمیت آبهای سطحی(مطالعه موردی:کارون و دز در ایستگاههای گتوند،دزفول،اهواز و خرمشهر)
پایش نمایه خشکسالی بارش استاندارد شده(مطالعه موردی:ایستگاه اهرم)
مطالعه همدید بیشینه بارش فروردین ماه ایران(۱۳۸۸)
تعیین شماره منحنی(CN)حوضه آبریز کهمان برای بر آورد ارتفاع رواناب دبی اوج سیلاب با استفاده از GIS
نقش عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی(با استفاده از GIS) (نمونه موردی دهستان بالا ولایت تربت حیدریه)
بررسی سینوپتیکی اولین یخبندان پاییزه در استان لرستان با روش تحلیل مولفه های اصلی(PCA)
مطالعه روند دمای خاک در شهر یزد
مدلسازی میزان عملکرد محصول نخود دیم با توجه به پارامتر های اقلیم شناسی کشاورزی در شهرستان خرم آباد
پهنه بندی خطر حرکات توده ای با استفاده از روش منطق فازی(مطالعه موردی حوضه آبریز ولایت رود)
بررسی اقلیم کشاورزی کشت سیب زمینی در شهرستان شیروان چرداول
بررسی زمین لغزشهای منطقه جنوب پلدختر،با نگاهی ویژه به زمین لغزش سیمره
استفاده از مولفه های اقلیمی و زمین ساخت تشدید کننده وقوع لغزش توده ای با بهره گیری از بیلان آبی تورنث وایت و ۴مدل برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل(مطالعه موردی:گردنه صائین جاده اردبیل_سراب
روند یابی تخریب مراتع مشجر استان لرستان با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواری و جی آی اس
ارزیابی پتانسیل اقلیمی کشت سیب زمینی در شهرستان دهلران
تکنیک های کارست با تکیه بر فرسایش و اهمیت آن در تامین آب
بررسی روند خشکسالی و تغییر در خرم آباد با استفاده از ۶ نمایه خشکسالی و آزمون نا پارامتری من کندال
اقلیم و معماری مساکن و ابنیه شهر اراک
شناخت آسایش اقلیمی شهر های زیارتی استان اصفهان با روش ترجونگ در ماههای فروردین و تیر
برآورد فرسایش و پتانسیل رسوب در آب و هوای مرطوب(مطالعه موردی:حوضه آبخیز آلش رود)
تعیین روند تغییرات دما و بارش شهر شیراز طی دوره آماری ۲۰۰۵_۱۹۵۱
تحلیل فراوانی وقوع حداقل دبی و حداکثر بارش ۲۴ ساعته بوسیله روش گامبل و لوگ پیرسون تیپ ۳ در حوضه رودخانه کمال چای(دامنه جنوبی سبلان)
ارزیابی اثرات خشکسالی بر منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی:دشت کرمانشاه)
بررسی وضعیت رسوبات معلق در آب رودخانه (مطالعه موردی حوزه آبریز نوژیان)
بررسی،تحلیل و تعیین پهنه های شاخص های یخبندان با استفاده از تکنیک کریچینگ و ارائه راهکارهای مناسب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان اصفهان)
بررسی و محاسبه ضریب رواناب حوضه آبریز دز(مطالعه موردی حوضه آبریز بالا رود)
پهنه بندی خشکسالی در استان کرمانشاه با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده(SPI)طی دوره آماری ۲۰۰۵_۱۹۹۶
تحلیل آماری رطوبت نسبی و بارندگی ایستگاه آبادان
تعیین منابع رطوبتی بارش های فصل زمستان در شمال غرب ایران (مطالعه موردی:شهر سردشت)
استفاده از روش های نوین پیش بینی زمین لرزه با استفاده از تحلیل های آماری
توریسم و نقش آن در توسعه(با رویکردی به مسائل و چالش های مدیریتی در صنعت توریسم)
کاربرد نقشه های ژئومورفولوژی در آمایش حوضه آبخیز کوهدشت لرستان
بررسی الگوهای سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در استان چهار محال و بختیاری
توسعه فناوری های پردازش تصویر برای بدست آوردن اطلاعات جغرافیایی و نمایش اطلاعات زمانی_مکانی
بر آمورد بیشترین بده لحظه ای سیل در حوضه های آبخیز اصفهان و چهار محال و بختیاری
توزیع فصلی روزهای بارشی در غرب ایران
بررسی خصوصیات هیدروژئولوژی چشمه کارستی هنام الشتر
تحلیل و برآورد خشکسالی شهر ایوان
مطالعه تغییر اقلیم در شمال غرب ایران به روش من_کندال
برآورد احتمالات دوره های مرطوب استان اردبیل
بررسی چگونگی و اثرات جریان هوا در شهر تهران
ارزیابی ارتباط پهنه بندی ژئومورفولوژی با توسعه روستایی با استفاده از Gis (مطالعه موردی:دهستان خاوه شمالی از توابع نور آباد لرستان)
بحران آب در ایران و راههای جلوگیری از آن
پهنه بندی اقلیمی استان گیلان با استفاده از روشهای کلاسیک
بررسی وضعیت دوره های خشک و مرطوب بارندگی ماهانه از طریق زنجیره مار کف(مطالعه موردی شهرهای رشت،انزلی،آستارا)
گذری بر ویژگیهای هیدرو لوژیکی حوزه آبریز خرم آباد
لزوم توجه به ژئومورفولوژی در مدیریت بلایای طبیعی
شناسایی الگوهای گردشی موجد تیپ های هوای ایستگاه نطنز جهت پیش بینی بلایای محیطی (سیلاب و خشکسالی)
پهنه بندی،پایش و بررسی ویژگیهای خشکسالی در استان لرستان
تحلیل سینوپتیکی بارش ۱۳آذرماه۱۳۸۷ در استان یزد
ارزیابی نقش دانش ژئومورفولوژی در توسعه فیزیکی شهر با استفاده از(GIS)نمونه موردی:شهر زنجان
بررسی و تحلیل پدیده گرد و غبار با استفاده از داده های آماری در استان خوزستان
تعیین طبقات اقلیمی حوضه ابر کوه به روش سیلیانینوف با استفاده از GIS و تحلیل ارتباط آن با سطح پلایای ابر کوه
تحلیل الگوهای سینوپتیکی توفانهای گرد و خاک در منطقه جنوب غرب ایران
شناسایی تیپ های هوای ایستگاه اراک
تاثیر ژئومورفولوژی بر توسعه شهر آشتیان
بررسی متغییر های موثر بر فرسایش خندقی استان قم با استفاده از GIS (مطالعه موردی:حوضه زواریان)
بررسی پتانسیل های توریستی غار نمکدان و تاثیر آن بر روستاهای غرب جزیره قشم
نظری به روابط آب و هواشناسی و توریسم:با تاکید بر معرفی اشخاص TCI
زئوتوریسم و راهبردهای توسعه توریسم در شهرستان بروجرد
برآورد حداکثر بارش محتمل بر اساس روش سینوپتیکی_همگرایی در حوضه رودخانه بختیاری
شناخت پراکندگی جغرافیایی شیوع بیماری گواتر در استان گیلان
بررسی آماری تعداد روزهای برفی کشور
برآورد میزان رویش شعاعی سالیانه درختان بلوط ایرانی با استفاده از تغییرات متغیر اقلیمی بارش
بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی و بیابان زائی(مطالعه موردی:دشت بیرجند)
تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان لرستان
روشهای تحلیل منطقه ای سیلاب
تعیین شاخص زیست اقلیم آسایش توریسم در منطقه حفاظت شده کرکس
بررسی الگوهای سینوپتیکی روزانه بارش برف سنگین در غرب ایران
بررسی و پهنه بندی اقلیم توریستی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص PET،دانشگاه تبریز
کاربرد مدل رگرسیون لجستیک در ارزیابی عوامل موثر بر لغزش دامنه ای(مطالعه موردی:گردنه صائین واقع در دامنه جنوبی سبلان)
پهنه بندی مناطق مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان بر اساس عناصر اقلیمی با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
معماری همساز با اقلیم شهر بروجرد
بررسی ژئومورفولوژی منطقه سپید دشت (شرق خرم آباد)
تحلیل همدید بارش های ابر سنگین استان لرستان
آسیب پذیری شهر ها با تاکید بر مخاطرات طبیعی(زمین لرزه)
معرفی بانک اطلاعاتی زمین لغزشهای استان لرستان
توریسم درمانی:پدیده ای در حال ظهور در مراقبتهای بهداشتی درمانی
بررسی اثرات دوره های کم آبی و پر آبی بر کیفیت شیمیایی آبهای سطحی حوضه آبریز کشکان
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)در مدل های بر آورد فرسایش و رسوب(معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده_ RUSLE)
کاربرد GIS در پهنه بندی اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری
تهیه نقشه رسوبدهی حوضه با استفاده از تکنیکهای دور سنجی و GIS_مطالعه موردی حوضه اوجان چای
بررسی عوامل وقوع حرکات توده ای با مدل LNRF (مطالعه موردی:حوضه سد کلان ملایر)
مقایسه ی روند وقوع خشکسالی با استفاده از شاخص های RDI و من_کندال و ۲_رابطه آن با تغییر اقلیم در ایستگاههای کرمان و اصفهان،دانشگاه تبریز،دانشکده علوم انسانی،گروه جغراقیای طبیعی
سنجش و ارزیابی خشکسالی به کمک شاخص های SPI،PNوRAI در استان خراسان رضوی
روشی نوین در محاسبه اقلیم_ توریسم TCI
بررسی فرسایش و رسوب حوضه باغ طیغون(در شهرستان کرمانشاه)با استفاده از مدل EPM
تجزیه و تحلیل پراکنش مکانی و زمانی بارش(مطالعه موردی حوضه آشبیز لیراب)
بررسی منحنی مدت_شدت و فراوانی خشکسالی ها در ایستگاه زاهدان با استفاده از تحلیل خوشه ای بارش
تاثیر شرایط آب و هوایی و اقلیمی بر تصمیم گیری های شرایط اظطرار مطالعات موردی:زمین لرزه فروردین ۸۵ لرستان و طوفان برف جاده ای (جاده تهران_ساوه)دی ماه ۱۳۸۶
بررسی همدید بارش شدید روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹ در خرم آباد
نقش جاذبه های اکوتوریسمی در توسعه پایدار استان ایلام با استفاده از GIS (مطالعه موردی:شهرستان ایلام)
مطالعه شرایط اقلیمی استان لرستان به منظور توسعه توریسم با استفاده از شاخص TCI
تعیین تاریخ کشت و مراحل رشد فنولوژی هندوانه آجیلی دیم در استان لرستان
مطالعات زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی در جهت یافتن محل مناسب برای دفن زباله های شهری با استفاده از مدل های GIS
بهره گیری از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی در بر آورد رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها
بررسی روند خشکسالی ها با استفاده از اخص بارش استاندارد در محیط Arc GIS (مطالعه موردی استان خوزستان)
شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه کیش و نقش آن در جذب گردشگر
بررسی ارتباط بین دمای شبانه با میزان بارش ایستگاه سینوپتیکی سد درودزن استان فارس

    نظرات