توان اقلیمی و اسکان غیر رسمی

سخن بر سر این است که توسعه مرکز محور و ناسازگار با توان اقلیمی امکان زیست و حرکت را در بسیاری از مناطق ایران محدود ساخته‌است. افزون براین، در نبود رشد اقتصادی، تجارت آزاد و مبادله‌ی بین‌المللی، سوداگری جایگزین تولید ثروت و خلق فرصت‌های کار و اشتغال می‌گردد. در چنین فضایی همه چیز از ارزش کارکردی خودش خارج می‌گردد و به‌جای آن ارزش سوداگری پیدا می‌کند. اتومبیل برای خرید و فروش و کسب رانت مورد معامله قرار می‌گیرد. بازار بورس تبدیل به بزرگترین صحنه سوداگری می‌گردد و ظرف مدت کوتاهی ۱۰۰درصد رشد می‌کند. مگر در سودآوری و ارزش واقعی این بنگاه‌ها چه اتفاقی رخ داده‌است. به همین در سیاق دربازار ارز و طلا و زمین شاهد رشدهای سهمگین هستیم. در چنین فضایی، با شیوع بیماری کرونا و شوک سهمگین در دو طرف عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که ازیک سوی، سه میلیون نفر از شاغلان موجودرا بیکار شوند و از ...

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات