بازدید سرزده مدیر عامل محترم از محل کار کارکنان شرکت

بازدید سرزده مدیر عامل محترم از محل کار کارکنان شرکت

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات