برنامه حمايتى معاونت علمى رياست جمهورى

برنامه حمايتى معاونت علمى رياست جمهورى


شرايط استفاده از تسهيلات ارزان قيمت  تحت برنامه حمايتى معاونت علمى رياست جمهورى جهت استفاده شما و مشتريان شما تقديم ميگردد

شماره تلفن هاى تماس جهت اخذ اطلاعات بيشتر در متن وجود دارد

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات