ذخیره ۱۹میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها

ذخیره ۱۹میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش ۵۲ درصدی روان آب ها خبر داد و گفت: هم اکنون حدود ۱۹ میلیارد متر مکعب آب در مخازن سدها وجود دارد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، محمد حاج رسولی ها اعلام کرد: با وجود کاهش ۵۲ درصدی روان آب ها در سال آبی گذشته (۹۰ - ۸۹)، مدیریت در بهره برداری از منابع آب به ویژه سدها موجب شد که تنش ها در بخش آب کشور به کمترین میزان برسد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح وضعیت بارش ها در سال آبی گذشته، اظهار داشت: سال آبی گذشته با میانگین بارش ۱۹۶ میلیمتر پایان یافت و این اتفاق در حالی رقم خورد که میانگین دراز مدت بارش ها ۲۴۷ میلیمتر بوده و میزان بارش های سال گذشته ۲۱ درصد کمتر از این میانگین است.

حاج رسولی ها افزود: بارش های سال آبی ۹۰ - ۸۹ در مقایسه با سال آبی پیش از آن نیز که ۲۳۴ میلیمتر بوده، ۱۶ درصد کمتر است. اگرچه خشکسالی سال آبی گذشته هیدرولوژیکی بوده و کشور چهارمین سال خشکسالی را پشت سر گذاشته است، اما پراکنش بارندگی ها به گونه ای بود که کمترین خسارت به بخش تامین آب کشاورزی و شرب وارد شده است.

وی بیان داشت: بیشترین میزان کاهش بارندگی ها در سال آبی گذشته در ۳ ماهه پاییز اتفاق افتاده است به نحوی که در پاییز سال های گذشته به صورت متوسط ۶۰ میلیمتر بارندگی صورت می گرفت و این میزان در پاییز سال آبی ۹۰ - ۸۹ به ۱۷ میلیمتر کاهش یافت.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاه به اینکه در عین حال شرایط بارندگی را در فصل های زمستان، بهار و تابستان سال آبی گذشته نرمال بود، گفت: پراکنش بارندگی در فصل های یادشده نیز خوب بود و همین امر موجب شد که با وجود کاهش بارش ها، کمترین خسارت به بخش های مختلف وارد شود.

به گفته حاج رسولی ها، در زمان کنونی حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته کمتر نشده است و اکنون حدود ۱۹ میلیارد مترمکعب آب در مخازن پشت سدها جمع شده که در مقایسه با سال گذشته نیز اندکی بیشتر است و این نشان دهنده مدیریت خوب مخازن سدهای کشور است.

وی گفت: مدیریت مخازن سدها در بخش های برقابی هم آثار مناسبی داشته است به نحوی که در مردادماه امسال و در پیک مصرف برق ما توانستیم متوسط انرژی روزانه را به میزان ۴۳ هزار و ۴۲۶ مگاوات ساعت از واحدهای برقابی تامین کنیم در حالی که این عدد در سال گذشته ۲۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات بوده است.

 

 

    نظرات