آمار مسکن مهر درشهرهای جدید

آمار مسکن مهر درشهرهای جدید

http://www.bananews.irجدول آماری واحدهای مسکونی طرح مهر در شهرهای جدید نشان می دهد که تا پایان شهریورماه امسال از سهمیه ساخت ۳۷۲ هزار واحد مسکونی در این شهرها تاکنون حدود هفت هزار دستگاه تکمیل و افتتاح شده است .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، جداول آماری مربوط به مسکن مهر در شهرهای جدید کشور بیانگر آن است که از مجموع واحدهای افتتاح شده چهار هزار و ۳۳۱ دستگاه تا پایان شهریور ماه گذشته تحویل متقاضیان مربوطه شده است .

براساس برنامه ریزی صورت گرفته از مجموع ۳۰۷ هزار و ۹۲۶ دستگاه واحد مسکونی که در قالب مسکن مهر در شهرهای جدید برای آنها پروانه ساختمانی صادر شده ، بیش از ۵۲ درصد به شیوه صنعتی ساخته می شوند که به ازای هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی پیش بینی شده است .

شهرجدید پرند در ۴۰ کیلومتری جنوب غرب استان تهران با سهمیه ۹۵ هزار دستگاه واحد مسکونی مهر بیشترین سهم را در این رابطه دارد .

براساس جداول مذکور ،پیشرفت فیزیکی واحد های مسکونی مهر در قالب تعاونی و گروه های مسکن تا پایان شهریور ماه گذشته به ۴۳ درصد رسید و پروژه هایی که در چارچوب تفاهمنامه سه جانبه (وزارت راه وشهرسازی ، انبوه ساز و بانک عامل ) اجرا می شود از ۳۸ درصد پیشرفت برخوردار است .

علاوه براین پروژه های مسکن مهر افراد خود مالک (آن گروه از افراد که مالک زمین هستند) تا پایان شهریورماه گذشته در شهرهای جدید پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی داشتند .

وزیر راه وشهرسازی پیش از این وعده داده بود تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۰ بالغ بر ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر به اتمام برسد ،اما قرار است این واحدها در پایان ۱۳۹۰ تکمیل شود .

وزارت راه وشهرسازی قرار است تا پایان سال ۱۳۹۱ افزون بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی مهر را تکمیل کند و از این رقم حدود ۲۰ درصد در سطح شهرهای جدید ساخته خواهد شد .

سهمیه خانه های مهر در شهرهای جدید پرند ، پردیس و اندیشه استان تهران در مجموع ۱۴۱ هزار دستگاه پیش بینی شده که نزدیک به ۷۰ درصد این واحد ها در شهرجدید پرند ساخته خواهد شد .

علاوه بر شرکت های انبوه ساز ایرانی ، شرکت های خارجی نیز درساخت خانه های مهر در سطح شهرهای جدید مشارکت دارند که از جمله آنها سازندگانی از کشور ترکیه را نام برد که در پرند ساخت وساز می کنند.

 

 

    نظرات