جلسه انتقال تجربیات برتر بازآفرینی شهری از طریق ویدئو کنفرانس

جلسه انتقال تجربیات برتر بازآفرینی شهری از طریق ویدئو کنفرانس

جلسه انتقال تجربیات برتر بازآفرینی شهری با موضوع جایگاه بهبود کیفیت قلمروهای عمومی در بازآفرینی شهری از طریق ویدئو کنفرانس با حضور مهندس نصرتی شهردار و دیگر اعضاء برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر دامغان

    منبع خبر

    شورای شهر دامغان

    شورای شهر دامغان یک شورای شهر در شهر دامغان می باشد

      نظرات