بررسی و تعیین تکلیف مسائل حقوقی شرکت در حوزه های طرح و توسعه،...

بیست و هفتم خرداد با حضور دکتر غلامرضا مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در شرکت آب منطقه ای اردبیل، چالش ها و مسائل حقوقی شرکت در حوزه های کاری طرح و توسعه، حفاظت و بهره برداری و آب های معدنی بررسی و تصمیم گیری شد.

در این جلسه مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با برشمردن رویکرد جدید شرکت در زمینه شفافیت در فعالیتها، رعایت حقوق شهروندی مردم و صیانت و پاسداری از حقوق عمومی در منابع آب، مسائل اصلی و چالشهای مهم حقوقی در مدیریت منابع آب استان اردبیل را بیان کرد و از فرصتی که مدیرکل دفتر حقوقی ستاد آب کشور برای بازدید استان اردبیل گذاشته، قدردانی نمود و از تلاشهای علیرضا شاهین فر مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه اردبیل و کارکنان زحمت کش این دفتر تشکر کرد .

در ادامه این جلسه مهندس بهروز پورمهر عضو هیئت مدیره و معاون طرح و توسعه، مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو معاون حفاظت و بهره برداری، مهندس بهروز محمدی معاون منابع انسانی و پشتیبانی و مهندس رضا غفاری عضو هیئت مدیره و مدیر آبهای معدنی شرکت مسائل اصلی در حوزه فعالیت کاری معاونت ها و دفتر تخصصی شرکت در زمینه مدیریت منابع آب را برشمردند و نقطه نظرات فنی و کارشناسی لازم را بیان نمودند.

در این نشست، دکتر غلامرضا مدنیان مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز با بیان چهارچوب های نظری، عرف، رویه های قضایی و اصول قانونی در حوزه مدیریت منابع آب، به بیان نظرات حقوقی و قضایی در زمینه های مطرح شده در جلسه پرداخت و رویه های قانونی و حقوقی موجود را تشریح کرد و تصمیمات لازم برای مسائل موجود اتخاذ شد و راهکارهای لازم تبیین گردید .

گفتنی است دکتر غلامرضا مدنیان به دعوت مهندس عباس جنگی مرنی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، در سفری دو روزه به استان اردبیل از تعدادی از مسائل حقوقی مدیریت منابع آب استان اردبیل بازدید کرد و در جریان فعالیت های حقوقیشرکت آب منطقه ای اردبیل قرار گرفت .


لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات