جلسه گزارش عملکرد سال 98 مدیریت مطالعات پایه منابع آب در شرکت آب...

.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه که با حضور مدیرعامل، مدیر مطالعات پایه منابع آب، رؤسای گروه های زیرمجموعه و کارشناسان مرتبط برگزار شد، گزارشی از وضعیت اجرای برنامه های عملیاتی گروه مطالعات آب های سطحی، گروه آب های زیرزمینی و گروه تلفیق و بیلان ارائه گردید و وضعیت تحقق اهداف تعیین شده برای هر حوزه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است پس از بررسی فرصت های بهبود شناسایی شده، نظرات و پیشنهادهایی جهت پیشبرد بهتر امور مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات