بازدید فرماندارجدیدورزقان ازروند آسفالت ریزی معابر روستای آقبلاغ سفلی

بازدید فرماندارجدیدورزقان ازروند آسفالت ریزی معابر روستای آقبلاغ سفلی

درابتدای این بازدید آقای الماسی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ورزقان طی سخنانی گزارش از عملکرد بنیاد مسکن درروستاها بویژه روستای آقبلاغ سفلی ارائه نمود وافزود: اصلاح معابر وزیر سازی وآسفالت روستا توسط بنیاد مسکن انجام می پذیر د وتاکنون برای اجرای عملیات آسفالت ریزی این روستا نزدیک به 2 میلیارد وپانصد هزار ریال اعتبار تخصیص وهزینه شده است.
درادامه فرماندار شهرستان ورزقان راهکارهایی برای رفع مشکلات روستاها ارائه نمود وبرهمکاری وتعامل کلیه مسئولین ذیربط بویژه بنیاد مسکن وبخشدار ودهیاری برای کمک به مردم این روستاها درزمینه حل مشکلات موجود وتوسعه روستایی تاکید کرد
آقای خانی یاد آور شد:فعالیت های بنیادمسکن درروستاها قابل ستایش است ودرروستاها مهاجرت معکوس شکل گرفته است وگسترش تعاملات بین ادارات موجب افزایش کیفیت خدمات رسانی به مردم بویژه روستاییان می شود وضروری است برای ارائه خدمت بهتر به مردم ومحرومین روند این خدمات همچنان درروستاها ادامه یابد.

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات