بازگشایی مسیر جریان رودخانه و لایروبی ایستگاه هیدرومتری سد یامچی...

رییس اداره منابع آب شهرستان نیر از بازگشایی مسیر جریان رودخانه و لایروبی ایستگاه هیدرومتری سد یامچی در محدوده شهرستان نیر خبر داد.

مهندس رضا سلیمی گفت: با توجه به اینکه مسیر عبور آب رودخانه و نیز مقطع  ایستگاه هیدرومتری سد یامچی در محل پل سقزچی شهرستان نیر، بلحاظ انباشته شدن گل و لای از سالهای گذشته مسدود شده و گرفتگی مقطع عبور حریان آب، باعث اخلال در اندازه گیری دبی و ثبت روزانه اشل در ایستگاه آب سنجی گردیده بود، با هماهنگی اداره منابع آب شهرستان نیر، از طریق بکارگیری یک دستگابیل میکانیکی با نظارت دفتر مطالعات و اداره بهره برداری و نگهداری از سد یامچی بستر رودخانه لایروبی و مسیر عبور آب بطور کامل باز گشایی گردید .

رییس گروه مطالعات آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در بازدید عملیات بازگشایی این بازه گفت: به منظور اندازه گیری و ثبت دقیق آمار جریان و آبدهی رودخانه‌ها و کارکرد مطلوب ادوات اندازه گیری، نیازمند لایروبی مقاطع کنترل و ساماندهی بستر رودخانه ها پاکسازی مسیر جریان می باشیم.

مهندس اسداله دیندار افزود: ایستگاه هیدرومتری راه سقزچی شامل اشل، لیمنوگراف، دیتالاگر و پل اندازه گیری می باشد که بزودی ترمیم رنگ پل یادشده و اصلاح و بازسازی مقطع هیدرومتری را شروع خواهیم کرد .

رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد یامچی نیز ضمن تشکر از تلاش های همکاران شهرستان نیر و دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت اظهار داشت: اندازه گیری دقیق جریان رودخانه از اهمیت ویژه ای در ثبت آمار ورودی مخزن داشته، همچنین سنجش میزان بار معلق و رسوب در پر شدن حجم مرده مخزن سد یامچی بسیار مهم بوده و بایستی آمار دقیق بدست آید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات