فعالیت های اکیپ گشت و بازرسی شهرستان خلخال بررسی شد

در جلسه ای با حضور رییس و نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل و مدیر و گشت و بازرسی امور منابع آب خلخال، فعالیت های اکیپ های گشت و بازرسی شهرستان خلخال بررسی شد.

در این جلسه که در محل اداره امور منابع آب شهرستان خلخال برگزار شد، ابتدا مدیر امور منابع آب خلخال ضمن تشریح فعالیتهای گروه گشت و بازرسی شهرستان، از برنامه ریزی منظم و منسجم جهت حفاظت و کنترل منابع آب شهرستان خبر داد.

مهندس رضا شمسی همچنین بر اهمیت اطلاع رسانی فعالیت گشت و بازرسی و استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و همکاری ایشان تاکید نمود.

وی در ادامه جلسه گزارشی از اقدامات انجام یافته در راستای نصب کنتور هوشمند بر روی دو چاه صنعتی با کاربری ماسه شویی از ابتدای سال 99 در شهرستان ارایه نمود .

مهندس رحمت سلیمی، رییس گروه طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز با اشاره به اهمیت بالای گشت و بازرسی موثر از منابع آب سطحی و زیرزمینی، بر لزوم مستندسازی کلیه اقدامات و تکمیل نمودن مدارک کارشناسی و شناسایی تصرفات تاکید نمود .

در ادامه این جلسه مهندس داور بستام نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل ضمن تشریح شرح وظایف مصوب گروه گشت و بازرسی و انجام فعالیتها و همکاری با مدیر شهرستان در چارچوب این شرح وظایف بر اهتمام گروه گشت و بازرسی بر تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز که در سامانه شرکت mcdm ثبت شده اند در اسرع وقت گزارشی ارائه داد .

در نهایت کلیه اعضای جلسه با بررسی آمار شناسایی تصرفات بستر و حریم رودخانه و شناسایی چاههای غیر مجاز شهرستان نسبت به ارایه راهکار جهت کنترل هر چه بهتر منابع آب پرداختند .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات