لزوم حمایت از کانون بسیج مهندسین و متخصصین در شرکت

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران بر لزوم حمایت بیشتر از کانون بسیج مهندسین و متخصصین در شرکت به منظور کمک به پیشبرد اهداف شرکت تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا خانی زاد" با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: بسیج هرجا که باشد بارقه های امید را زنده می کند، بنابراین باید با تمام توان کمک حال بخش های مختلف سازمان باشد.

وی با بیان اینکه آب منطقه ای تهران یک شرکت تخصصی است، گفت: بسیج جزو سازمان است و اهداف آن در چارچوب اهداف سازمان قرار دارد .

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران یادآور شد: فعالیت های کانون بسیج متخصصین باید به روزرسانی شده  و مجددا به مرکز ارسال شود.

همچنین "مهدی نوجوان" مدیرکانون بسیج متخصصین شرکت آب منطقه ای تهران گفت:  این کانون از پتانسیل های علمی و فنی بالایی برخوردار است که  با استفاده از این ظرفیت می توان بسیاری از چالش ها و معضلات پیشرو را با کمترین هزینه برطرف کرد.

وی افزود: کانون بسیج متخصصین می تواند کمک حال سایر بخش ها باشد و مشکلات سازمان را برطرف کند.

همچنین در ادامه احمد خسروی فرمانده پیشین حوزه مقاومت بسیج شرکت آب منطقه ای تهران گفت: کانون بسیج مهندسین از اهمیت بالایی برخوردار است که با توجه به رسالت آن باید مورد حمایت های بیشتری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای رشد بسیج باید نگاه ویژه ای به کانون بسیج متخصصین داشت؛ چراکه این کانون می توان بسیاری از چالش های سازمان را بدون هیچ چشم داشتی برطرف کند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات