سامانه ۳۱۷۱ ظرفیت مناسبی برای حفظ و صیانت از منابع آب است

رییس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: سامانه ۳۱۷۱ ظرفیت مناسبی برای حفظ و صیانت از منابع آب است و شرکت آب منطقه ای اردبیل از طریق این سامانه کلیه تخلفات موجود در منابع آب را رصد می کند.

مهندس رحمت سلیمی با اشاره به دریافت نظرات و پیشنهادات مردم از طریق این سامانه افزود: شرکت آب منطقه ای اردبیل به عنوان سومین شرکت در سطح شرکتهای آب منطقه ای در کشور است که این سامانه را راه اندازی کرده است و از ظرفیت این سامانه برای حفاظت و صیانت از منابع آب در سطح استان بهره می گیرد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از بهره برداری نادرست از منابع آب زیرزمینی و سطحی و دخل و تصرف های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیلهای طبیعی از طریق گزارشات مردمی به این سامانه رصد می شود اظهار داشت: این سامانه ارتباط بین مخاطب و شرکت آب منطقه ای را تسهیل می کند و به صورت شبانه روزی و ۲۴ ساعته منابع آبی استان و نحوه بهره برداری از آن را رصد می کند.

مهندس سلیمی عنوان کرد: شرکت آب منطقه ای اردبیل آمادگی دارد بلافاصله پس از ثبت گزارش تخلف از طریق سامانه 3171 نسبت به برخورد با متخلفین از طریق امور منابع آب سهرستانها و با همکاری تنگاتنگ سایر ارگانهای دخیل اقدام نماید.

وی با اشاره به اینکه از زمان برقراری این سامانه به موفقیتهای خوبی در بحث جلوگیری از تخلفات درزمینه منابع آبی دست یافته ایم گفت: سامانه ۳۱۷۱ بستری است برای ارتباط دو سویه و بهره برداری بهینه از منابع آبی که امید است هموطنان از این سامانه حداکثر بهره برداری را بعمل آورند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات