فروش انرژي صرفه جويي شده به استخراج كنندگان رمز ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، براساس دستوالعملي كه توسط مهندس همايون حائري معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي صادر شده است، دارنده گواهي صرفه جوئي مجاز است معادل انرژي الكتريكي مندرج در گواهي را بر اساس مقررات جاري، از طريق بورس انرژي (به طور مستقيم و يا از طريق قراردادهاي دو جانبه با مالك نيروگاه) خريداري و براي مصرف نهائي به هريك از كاربرهاي رايج از جمله استخراج رمزارزها، تخصيص دهد.

براساس اين دستور العمل كه در اجراي بند 4-3 مصوبه شماره 100/20/36376/98 مورخ 18/8/1398 صادر شده است، شركت توانير با هدف بسترسازي لازم و تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي بهينه سازي انرژي الكتريكي، موظف خواهد بود موارد درج شده در اين ابلاغ را اجرايي كند.

با هدف ايجاد شفافيت و فراهم نمودن فرصت هاي برابر براي متقاضيان سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي انرژي الكتريكي و همچنين اولويت بخشي به فرصت هاي برتر بهينه سازي، شركت توانير موظف شده است كه علاوه بر اطلاع رساني، تمهيدات لازم و بسترسازي مناسب براي اجرايي شدن طرحهاي بهينه سازي را انجام دهد.

براساس بند اول اين دستور العمل متقاضي سرمايه گذاري، موظف است ضمن ارائه طرح پيشنهادي، تاييديه شركت توانير در خصوص زمان و محل اجراي طرح را دريافت و شركت توانير نيز موظف خواهد بود ساز و كار مربوط به مشاركت سرمايه گذاران در طرحهاي بهينه سازي را فراهم نمايد.
برپايه بند دوم اين دستورالعمل نيز شركت توانير موظف است، با رعايت مقررات جاري، ساز و كار لازم براي اندازه گيري و صحه گذاري (M ;V) انرژي الكتريكي صرفه جوئي شده را فراهم نمايد.
برمبناي بند سوم اين ابلاغيه براي طرح هائي كه تائيديه بند (1) را گرفته و مطابق ساز و كار بند (2) منجر به صرفه جوئي انرژي الكتريكي مي شوند، از زمان آغاز بهره برداري طرح، معادل انرژي الكتريكي صرفه جوئي شده در طول عمر طرح (حداكثر به مدت ده سال)، گواهي صرفه جويي به سرمايه گذار تعلق مي گيرد.
همچنين براساس تبصره گنجانده شده در اين همين بند، با هدف تسهيل سرمايه گذاري، شركت توانير موظف است فهرست طرح هاي داراي اولويت را اعلام نمايد.
برپايه بند چهارم اين دستورالعمل، گواهي صرفه جوئي، نشان دهنده حق مالكيت بر ميزان انرژي الكتريكي مندرج در آن در دوره اعتبار گواهي است و امكان انتقال به غير را نيز دارد. درهمين زمينه شركت توانير موظف است با همكاري شركت بورس انرژي تمهيدات لازم را در اين زمينه صورت دهد.
در بند پنجم اين ابلاغيه همچنين تصريح شده است: دارنده گواهي صرفه جوئي مجاز است معادل انرژي الكتريكي مندرج در گواهي را بر اساس مقررات جاري، از طريق بورس انرژي (به طور مستقيم و يا از طريق قراردادهاي دو جانبه با مالك نيروگاه) خريداري و براي مصرف نهائي به هر يك از كاربرهاي رايج از جمله استخراج رمز ارزها، تخصيص دهد.
در بند ششم اين دستور، با هدف ايجاد شفافيت و فراهم نمودن فرصت هاي برابر براي متقاضيان سرمايه گذاري در طرح هاي بهينه سازي انرژي الكتريكي  و همچنين اولويت بخشي به فرصت هاي برتر بهينه سازي، شركت توانير موظف شده است كه علاوه بر اطلاع رساني، تمهيدات لازم و بسترسازي مناسب براي اجرايي شدن طرحهاي بهينه سازي را انجام دهد.
اين گزارش مي افزايد: براساس بندهفتم اين ابلاغيه نيز براي آن دسته از موضوعات بهينه سازي انرژي الكتريكي كه داراي مجوز شواري اقتصاد هستند، ميزان انرژي الكتريكي صرفه جوئي ناشي از اجراي طرح و همچنين روش اندازه گيري و صحه گذاري (M ;V) آن مطابق مفاد مجوز شوراي اقتصاد تعيين مي شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات