یکی از رسالت های سازمان های مردم نهاد، مطالبه گری حقوق خود و همراه کردن مسئولین در امر مدیریتی است

یکی از رسالت های سازمان های مردم نهاد، مطالبه گری حقوق خود و همراه کردن مسئولین در امر مدیریتی است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات