جلسه شورای حفاظت ازمنابع، مجاری و تاسیسات آبی شهرستان اردبیل شد

جلسه شورای حفاظت ازمنابع، مجاری وتاسیسات آبی شهرستان اردبیل با حضور معاون برنامه ریزی فرماندار، مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل و جمعی از مسئولین مربوطه در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

معاون برنامه ریزی فرماندارشهرستان اردبیل در این جلسه برلزوم حفظ وحراست ازمنابع آبی تأکید کرد و گفت: به دلیل محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب بارندگی های فصلی باید منابع آب های سطحی و زیرزمینی موجود را به خوبی شناسایی و بهره برداری از آنها به صورت برنامه ریزی شده و دقیق صورت گیرد .

محمدی معاضد افزود: برخورد قاطع و مستمر با استفاده کنندگان غیرمجاز از منابع آب را باید به عنوان یک امر مهم تلقی کرد وکلیه دستگاههای مسئول در این خصوص باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل نیز در این جلسه با تشریح  وضعیت منابع آب شهرستان و اهداف طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی اظهارداشت: با توجه به وضعیت منابع و مصارف آب شهرستان، صرفه جویی در مصرف آب ضروری است و شورای حفاظت منابع آب شهرستان مشارکت و همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشند.

مهندس حسین خدادادی همچنین از نصب 32دستگاه کنتورهوشمند حجمی بر روی چاههای کشاورزی دارای اضافه برداشت، تقلیل منصوبات 1 حلقه چاه دارای اضافه برداشت و پر و مسلوب المنفعه شدن 6حلقه چاه کشاورزی غیر مجاز و بازگشایی رودخانه اردی چایی در محل روستای حمل آباد و مسیل سیل خیز گاورقلعه در سال 1399 خبرداد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات