دومین جلسه کمیته ایمنی و پایداری سدهای استان برگزار شد

روز دوشنبه شانزدهم تیرماه دومین جلسه کمیته ایمنی و پایداری سدهای استان با هدف بررسی ایمنی سدهای استان در دفتر معاونت محترم حفاظت و بهره برداری شرکت برگزار شد.

مهندس سعید گلمغانی ابراهیمی دبیر کمیته ایمنی و پایداری سدهای استان با ارائه گزارشی از منابع و مصارف سدهای بزرگ استان،گفت: در این جلسه وضعیت ابزاردقیق و پایداری سدهای جدید التاسیس استان نیز پرداخت  بررسی شد.

در این جلسه مهندس هادی حبیب زاده و مهندس سیامک محرمی، مسئولین بهره برداری سدهای یامچی و سبلان گزارش رفتارنگاری سدهای لیکوان و سبلان را ارائه نمود.

در پایان این جلسه مقرر گردید گزارشات کنترل ایمنی و پایداری سدهای در دست بهره برداری جهت بررسی در اختیار اعضاء کمیته قرار گرفته و پس از تصویب در کمیته در جلسه آینده به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات