کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت آب منطقه ای زنجان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان ، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای زنجان با حضور مدیر عامل ، اعضای کمیسیون و نمایندگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن شهید شهریاری شرکت آب منطقه ای برگزار شد.

ابتدا دبیر جلسه ، مهندس آرسام سهرابی به قرائت دستورات جلسه پرداخت. وی در خصوص دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران، گزارشات نحوه محاسبات شاخص ها، مصوبات جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه ، کمیته سرمایه انسانی و کمیته عملکرد گزارش مبسوطی ارائه نمود.

خانم محبی ،نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، به بیان نکته نظرات خود در رابطه  با بحث انتصاب مدیران پرداخت و اظهار داشت :از سنوات قبل دستورالعمل تهیه بانک های اطلاعاتی مدیران ابلاغ گردیده است تا با احتساب سوابق کاری و تحصیلی و سایر مشخصات مندرج در این بانک های اطلاعاتی ، نسبت به انتصاب مدیران در شرکت ها اقدام گردد.

آقای حسین خانی نماینده دیگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز به استفاده از بانک اطلاعاتی در انتخاب مدیران و شایسته گزینی در دستگاههای اجرایی تاکید نمود.

مهندس افشاری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان ،ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان جلسه ،در خصوص بحث انتصاب مدیران شرکت ،دستورالعمل پذیرش مدارک تحصیلی و عملکرد شاخص های اختصاصی شرکت توضیحات مبسوطی ارائه نمود.

وی در سخنان خود به ارزیابی عملکرد و امتیازات مکتسبه شرکت آب منطقه ای زنجان از ستاد اشاره نمود و اظهار داشت : این شرکت در سطح شرکت های آب منطقه ای بر اساس ارزیابی شرکت مادر تخصصی، امتیاز بالائی کسب نموده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در استان نیز این امتیازات بالاخص در شاخصهای اختصاصی، برای شرکت آب منطقه ای زنجان محقق گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات