در صورت کنترل سفره های آب زیرزمینی دشتهای استان،کمبود آب نخواهیم...

مهندس محمود سرمستی؛ مدیردفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان،در گفت و گو با خبرنگار واحد خبر صدا و سیمای مرکز زنجان،گفت:تعداد چاه مجاز در استان 15 هزار و 510 حلقه می باشد که میزان تخلیه آن حدود 933 میلیون مترمکعب است و این درحالی است که حدود 5 هزار و 632 حلقه نیز چاه غیر مجاز در استان داریم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،سرمستی با اعلام اینکه حدود 30 درصد چاههای استان را چاههای غیرمجاز تشکیل می دهند، اظهارداشت: از تعداد چاههای غیر مجازی که اعلام شد، تعداد 3 هزار حلقه درحال تعیین تکلیف و دارای فرم یک می باشد و 2هزار و 632 حلقه آن در حال تطبیق با چاههای درحال تعیین تکلیف است و بررسی مجدد می باشد که در نهایت از سوی کمسیون آبهای زیرزمینی برای آنها رای صادر خواهد شد.

وی تصریح کرد:از نظر وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای زنجان،چاهی که دارای پروانه باشد چاه مجا تلقی می شود و چاهی که دارای پروانه بهره برداری نباشد،چاه غیرمجاز شناخته شده و طبق قانون با صاحبان این چاهها برخورد خواهد شد.

سرمستی گفت:برای جلوگیری از حفر چاه جدید، 20 اکیپ گشت و بازرسی با این شرکت و امورمنابع آب شهرستانهای تابعه، همکاری می کنند که بیشترین موارد ثبت تخلف در دشتهای حساس ما که زنجان،ابهر،خدابنده و سجاس است به ثبت رسیده است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان،دلیل اینکه وسعت دشتهای استان بالاست،با هماهنگی که با دادستان استان انجام داد ه ایم،ماموران کشت ما هر نقطه از استان با تخلف آبی مواجه شدند، می توانند نسبت به پلمپ آن چاه اقدام نموده و سریعا طی گزارشی موضوع را به مقامات مربوطه اطلاع رسانی نموده و این شرکت نیز با حکم از سوی مقام قضایی اقدام به پر نمودن چاه مذکور و توقیف منصوبات آن می کند.

وی، به ممنوعیت اکثر دشتهای استان در برداشت از منابع آبی اشاره و افت شدید منابع آب زیرزمینی در دشتهای استان را بحرانی دانست و افزود: دشت زنجان 15 متر،دشت سجاس 10 متر،دشت قیدار حدود 13 متر، دشت ابهر31 متر و دشت زرین آباد حدود 11 متر افت داشته است، هر چند در این دشتها ، بعد از بارندگی سال 98 که بموقع رخ داد، به نسبت برخی دشتهای استان،متوسط تراز آب زیرزمینی بالا آمده است.

سرمستی افزود:برای جلوگیری از اضافه برداشت و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و اجرای مفاد طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، اقدام به الزام واحدهای صنعتی، تولیدی،خدمات و کشاورزی به نصب کنتور هوشمند طبق قوانین و مقررات اعلامی از سوی وزارت نیرو نمود ه ایم که در این قوانین صدور مجوز بهره برداری را منوط به نصب کنتور بر سر چاه مذکور نموده است، و امیدورایم در آینده ای نزدیک با همکاری همه بهره برداران استان، این موضوع به ثمر برسد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات